Nieuws
woensdag 9 december 2020

Ook iets opsteken van vernieuwende zorg- en welzijnsinitiatieven?

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

De Actie Leer Netwerk Dagen 2020 zijn in volle gang. In een bomvolle online week vol inspiratie, workshops en nieuwe connecties doorheen onze verschillende thema’s, stellen zes nieuwe Koplopers zich voor.

Allemaal brengen ze weer iets unieks mee, met positieve gevolgen voor verschillende branches en lagen in de sector. Allen enthousiast om kennis te delen, te leren van praktijkvoorbeelden en te netwerken. Hieronder lees je meer over deze initiatieven.

De Koplopers stellen zich voor:
Vernieuwende Werken in de Zorg (Reinaerde)

Goede ideeën die (werken in) de zorg verder helpen? Die komen vanaf de vloer! Sociale innovatie blijkt dan vaak belangrijker dan technologische ontwikkelingen. Maar vernieuwen kost veel tijd. Daarom zorgt het initiatief Vernieuwend Werken in de Zorg dat er met meerdere organisaties en collega’s tegelijk vernieuwd en geleerd kan worden – dag in en dag uit, en niet een paar uurtjes per week. Zo ontwikkelt Reinaerde met dit initiatief een eigen vorm van Actieleren.

Bereik meer in de zorg: eigentijdse opleidingstrajecten en leervormen

Vaak zijn zij-instromers en herintreders zeer begaafde werknemers met ruim voldoende kennis in hun rugzak. Een regulier opleidingstraject doorlopen kost veel tijd en sluit vaak niet aan op de huidige levensstijl van al wat volwassenere (oud-)studenten. Avans+ en ROC Rivor vonden het daarom tijd voor verandering en sloegen de handen ineen om de muren tussen het aanbod van MBO- en HBO-opleidingen weg te halen. Met een nieuwe, toekomstgerichte manier van opleiden wordt getracht het arbeidstekort aanzienlijk te verminderen.

Sterke teams, sterke medewerkers

Mensen bij elkaar brengen en duurzaam investeren in teams: de grondslag van Koploper-initiatief Sterke teams, sterke medewerkers. Door middel van integrale interventies worden medewerkers, teamleiders, managers, HR-adviseurs en gehele teams gecoached bij hun ontwikkelproces op de werkvloer. Dit alles om het leiderschap van medewerkers en teams te versterken en medewerkers betere zorg te laten leveren. Voor hun eigen plezier én het behoud van de sector.

Functioneringsgesprekken in Teamverband (FIT)

Vastgeroeste patronen en verhoudingen binnen teams en het niet bestaan van een goede vorm van functioneringsgesprekken: struikelblokken voor veel teams en soms zelfs een oorzaak van uitval. Dit Koploperinitiatief biedt organisaties de mogelijkheid om functioneringsgesprekken in teamverband (FIT) te doorlopen. Dat komt een open interne communicatie, behoud van personeel en eigen regie ten goede. Want onderlinge samenwerking en persoonlijke aandacht zijn belangrijke motivaties voor werknemers om in zorg en welzijn te blijven werken!

Talent Academy Westfriesland

Groeiende personeelstekorten? Snel reageren op plots veranderende vraag en aanbod in Coronatijd? Regionale ontgroening en vergrijzing? In regio West-Friesland weten ze er wel raad mee. Zorgaanbieders Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep (WLG), Hogeschool Inholland, de West-Friese Bedrijvengroep en verschillende gemeenten in de regio sloegen de handen ineen. Het resultaat? Talent Academy Westfriesland: een integrale oplossing voor verschillende obstakels. Op de Academy zijn afgelopen oktober negentien cursisten gestart met de post-HBO opleiding Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie (IZWT), een uniek initiatief dat een brug slaat tussen zorg, bouw, ICT en techniek. Een nieuwe stap voor hoger onderwijs in West-Friesland!

Masterclasses ‘van Verzuim naar Inzetbaarheidscultuur’

Dit Koploperinitiatief is er op gericht om de neerwaartse spiraal van uitval, uitstroom, ontevredenheid en hoge werkdruk 180 graden om te draaien naar een positieve spiraal van vitaliteit, gezondheid en duurzaam meedoen. Er wordt in de masterclasses door de deelnemers van verzuim naar inzetbaarheid toegewerkt – iedere keer weer op een andere manier, met andere activiteiten, lessen en verhalen. Samen Voor Betere Zorg geeft samen met de zorgorganisaties vorm aan de masterclasses, monitort het proces en de opvolging van de acties in de regio. Als dit initiatief het verzuim met 1% verlaagt, dan levert dat naar schatting een besparing op van €40 miljoen in de regio en 545 medewerkers die niet hoeven te worden geworven, opgeleid en begeleid.

Zoomen met een Koploper?

 Voel je vrij om een kijkje te nemen in ons Koplopernetwerk. Daar kun je zien wat de verschillende initiatieven te vertellen hebben in artikelen, Actieleer TV-afleveringen en podcast, en kun je in contact komen voor nog meer kennis en inspiratie. Wie weet kan dat veilige kopje koffie op afstand dan ook meteen geregeld worden!

 

 

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer