Nieuws
maandag 6 juli 2020

Nieuwe voortgangsbrief Juiste Zorg op de Juiste Plek

Thema's

Arbeidsinnovatie Beperken uitstroom Werken naar talent

Branches

Alle branches

In de onlangs verschenen voortgangsbrief over veranderbeweging De Juiste Zorg op de Juiste Plek focust Minister Van Rijn zich op de ondersteuningen, realiseringen en inwerkstellingen door het VWS-programma die samenwerkingen over de grenzen van zorgdomeinen trachten te versterken.

In de brief wordt specifiek stilgestaan bij regiobeelden die zorgpartijen samen hebben vervaardigd. Deze zijn een belangrijk fundament voor de domeinoverstijgende samenwerking en de vervolgstappen voor de komende tijd. Verder wordt er stilgestaan bij subsidieregeling JZOJP, de eerste kennisagenda van 24 juni jongstleden en de almaar groeiende community of practice.

Ook wordt er gesproken over een nieuwe aanbrekende fase, waarin focus moet komen te liggen op transformatie in de praktijk, implementatie en organiseerbaarheid. Ook lessen uit de coronacrisis kunnen van pas komen in deze nieuwe fase.

Bron afbeelding: VWS

Kamerbrief over Voortgangsbrief "De Juiste Zorg op de Juiste Plek"

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over de voortgangsbrief "De Juiste Zorg op de Juiste Plek" doen we samen.
Download de brief hier

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer