Nieuws
donderdag 23 juli 2020

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor zorginnovatie dit najaar

Thema's

Arbeidsinnovatie

Branches

Alle branches
Extra budget Implementatie- en opschalingscoaching

Dit jaar opende Zorg voor innoveren haar eerste subsidieronde ooit; Implementatie- en opschalingscoaching. Zorginnovatoren kunnen met deze subsidie de ondersteuning van een implementatiecoach inhuren. De eerste ronde bleek een groot succes, al voor de uiterste deadline was bereikt moest de ronde vroegtijdig sluiten. Het volledige budget was uitgeput.

Daarom heeft ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) voor de volgende ronde – die op 1 september 2020 opent – één miljoen euro extra beschikbaar gesteld (was € 200.000). Ook voor de rondes die in 2021 vallen zal het budget verdubbeld worden van € 200.000 per ronde naar € 400.000 per ronde. Zo kunnen meer organisaties gebruik maken van deze ondersteuningsmogelijkheid.

Digicoaches

Zorginnovaties hebben veelal een digitaal aspect in zich en vergen een bepaald niveau van digivaardigheid waar niet iedereen over beschikt. Hierom heeft Zorg voor innoveren van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om een nieuw subsidieprogramma te ontwikkelen; de mogelijkheid om medewerkers uit de eigen organisatie te trainen tot digicoaches.

Met deze subsidie wordt het mogelijk om enkele werknemers door een extern bureau te laten trainen tot digicoach. Zij kunnen vervolgens andere werknemers binnen de organisatie verder helpen met eventuele technologische moeilijkheden.

Dit nieuwe subsidieprogramma is momenteel nog volop in ontwikkeling. Verdere details en voorwaarden volgen daarom later. Naar verwachting wordt deze subsidiemogelijkheid nog dit jaar open gesteld.

Meer informatie

Houd voor meer informatie over de aankomende ronde van de Implemenatie- en opschalingscoaching en over de nieuwe subsidiemogelijkheid voor digicoaches, de website en nieuwsbrief van Zorg voor innoveren in de gaten.

Bron en tekst:  Zorgvoorinnoveren.nl

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer