Nieuws
woensdag 11 september 2019

Netwerk Radicale vernieuwing zorgonderwijs maakt zorgonderwijs aantrekkelijker

Thema's

Beperken uitstroom Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs Ouderenzorg

Het nieuwe netwerk Radicale vernieuwing zorgonderwijs, onderdeel van de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, werkt aan beter zorgonderwijs. Met als doel meer nieuwe mensen te bereiken die in de verpleeghuiszorg willen werken. En om bestaande medewerkers voor de zorg te behouden. Deze vernieuwing van het onderwijs gaat hand in hand met vernieuwing binnen de zorgorganisaties zelf. Kom naar de Actie Leer Netwerk Dag op 2 december om meer over dit project te weten te komen.

Vier voorbeelden van onderwijsvernieuwing staan beschreven in de publicatie Radicale vernieuwing zorgonderwijs. Ook zijn daarin inzichten en overdenkingen voor vernieuwers van het zorgonderwijs te vinden. Minister De Jonge van VWS heeft vandaag een werkbezoek aan één van de initiatieven gebracht. En het eerste exemplaar van de publicatie in ontvangst genomen.

Landelijke vernieuwingsbeweging

Het initiatief voor het netwerk en de publicatie komt vanuit de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. In de beweging zijn enkele tientallen verpleeghuizen verenigd (zie www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers​). Zij werken aan een verpleeghuiszorg waarin mensen het belangrijkst zijn, en niet de regels of protocollen. Uniek aan de beweging is dat alle betrokkenen
samenwerken aan dit perspectief. Zoals bewoners, naasten, cliëntenraden, medewerkers, managers en (para)medici en bestuurders, hand in hand met zorgkantoren, IGJ, Zorginstituut Nederland en het
ministerie van VWS. In de beweging is er veel behoefte om niet alleen de zorg te veranderen, maar ook het onderwijs. Omdat goed opgeleide mensen essentieel zijn voor een cultuurverandering.

Netwerk onderwijs

Zorgorganisaties die meedoen aan de landelijke beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’ gaan samen met het onderwijs een breder netwerk vormen om tot onderwijsvernieuwing te komen.
Zodat ze elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren. De voorbeelden in de nieuwe publicatie laten zien dat vernieuwing van het onderwijs kan. En dat er mooie resultaten geboekt worden. Zoals:
meer enthousiasme en aantrekkelijke opleidingen. VWS-minister Hugo de Jonge was tijdens zijn werkbezoek vandaag onder de indruk toen hem werd verteld dat er duizend reacties op één
advertentie komen voor het nieuwe onderwijs, van mensen uit de omgeving die in de verpleeghuiszorg willen werken.

Werkbezoek minister

De vernieuwing vergt veel moed en doorzettingsvermogen. Samen bouwen de zorg- en onderwijsorganisaties aan onderwijs dat naadloos aansluit bij de maatschappelijke behoeften. Er is veel nieuwsgierigheid van zorg- en onderwijsorganisaties naar het nieuwe leren. Verdere ontwikkeling van het landelijke netwerk Radicale vernieuwing zorgonderwijs kan de lokale vernieuwing
versnellen. Hugo de Jonge bezocht vandaag één van de initiatieven die in de publicatie aan bod komen: Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®. De Jonge: “Ik hoor hier gedrevenheid en trots
van studenten en medewerkers en ik zie bestuurders en leidinggevenden die de vernieuwing stimuleren.” Het verslag van zijn werkbezoek en de overhandiging van de publicatie verschijnen in
tekst en beeld op: ​www.waardevolonderwijs.nl

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Regeldruk verminderen met [Ont]Regel de Zorg

Minister Conny Helder werkt aan het verminderen van administratieve regeldruk in de zorg met het programma [Ont]Regel de Zorg.

Lees meer
COVID-19
Vraag subsidie aan als werkgever om zorgmedewerkers met post-covidklachten in dienst ...

Deze subsidieregeling geeft werkgevers en werknemers in de zorg langer de tijd om te werken aan herstel en re-integratie.

Lees meer
Agenda
Workshop Falend Vooruit tijdens Congres Gehandicaptenzorg #InZo2022

Meld je aan voor de workshop workshop Falend Vooruit tijdens het Congres Gehandicaptenzorg #InZo2022.

Lees meer