Nieuws
woensdag 8 september 2021

Meer zeggenschap vanuit de rol als VAR

Thema's

Beperken uitstroom Gezond werken

Hoe zorg je voor een goede vertegenwoordiging van verpleegkundigen en verzorgenden? En hoe stimuleer je collega’s tot professionele zeggenschap? Het zijn vragen die leven binnen het VAR-netwerk van werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg. Voor antwoorden op die vragen stelden Merkbaar Beter, deRotterdamseZorg én het regioteam Werken in de Zorg van VWS een ontwikkeltraject op.

Uit eerdere netwerkoverleggen van deRotterdamseZorg bleek dat er een ontwikkelbehoefte was om vanuit de rol als V(V)AR/PAR, de zorgprofessional meer zeggenschap te geven over hun vakuitoefening. Het ontwikkeltraject dat vanuit deze vraag ontstond, bestond uit vier (digitale) dialoogsessies. In ieder sessie stond een ander thema centraal. Maar liefst eenenvijftig deelnemers van elf organisaties deden mee. De VAR-leden deelden zo op landelijk niveau kennis en ervaring. Aan de hand van verschillende thema’s werden vergelijkbare problemen besproken. En, nog belangrijker, hoe dit aan te pakken en te verbeteren.

Wijkverpleegkundige en VAR-voorzitter VAR Adriana Janssen van Lelie Zorggroep was één van de deelnemers. “We worstelden met een aantal vragen, zoals: hoe betrek je je achterban? Hoe lopen de gesprekslijnen binnen de organisatie? En hoe stimuleren we onze collega’s tot meer professioneel leiderschap?”

Acties
Wat Adriana nu in de praktijk gebruikt? “We zijn nu bezig om die spreekbuis per locatie aan te wijzen. Hierbij nemen we de locatiemanagers mee; zo verstevigen we ook op dat niveau de contacten. Verder maken we binnen de VAR een plan waarin staat aan welke thema’s we in welke volgorde willen werken. Bovenstaande ideeën zijn meer dan activiteiten: ze hebben ook met mindset te maken.”

Haar advies voor andere collega’s of VAR’en die behoefte hebben om met elkaar een ontwikkeling in te zetten? “Doen! Denk daarbij aan de mogelijkheden die het programma Merkbaar Beter je kan bieden. Het is mogelijk om een programma op maat op te stellen, waarbij vragen die leven in de eigen organisatie of het eigen netwerk centraal kunnen staan. Herkenning is zo fijn. Dit zorgt voor meer zelfbewustzijn, want ja: wij zijn de experts in het geven van goede zorg.”

Merkbaar Beter
Er is veel werkdruk in de zorg, maar er is weinig zeggenschap en mogelijkheid tot ontwikkeling. CNV Zorg & Welzijn en V&VN vinden dat het tijd is voor verandering. Zij werken samen in het project Merkbaar Beter om personeel in de zorg te behouden en de uitstroom te beperken. Vanuit dit project is ook een ontwikkeltraject opgezet door deRotterdamseZorg en het regioteam Werken in de Zorg om vragen te beantwoorden die leven in het VAR-netwerk.

Het doel van dit project is dat medewerkers in zorg en welzijn verbetering ervaren op de gebieden werkdruk in de zorg, zeggenschap en werkplezier. Het begint met samen kijken waar de knelpunten per zorginstelling liggen. Om dit in kaart te brengen gaan CNV Zorg & Welzijn en V&VN in gesprek met zorgmedewerkers, het bestuur en management. Vervolgens kijken zij welke interventie goed is om in te zetten. Bijvoorbeeld trainingen over werkdruk of het integreren van nieuwe methodieken over functioneringsgesprekken.

Download hieronder het complete portfolio van Merkbaar Beter en ontdek welke Actie Leer Netwerk Koplopers hiertussen staan.

Bronnen: CNV Zorg & Welzijn en V&VN

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Blog
Annet de Lange: Wandelend op zoek naar passende acties voor ingewikkelde vraagstukken...

Een blog van Annet de Lange over de impact van wandelen op het fysieke en mentale welzijn van zowel zorgverleners als herstellende patiënten en hoe je hier als organisatie aan kan bijdragen.

Lees meer
Agenda
Impactsymposium 2 december 2021

Actie Leer Netwerk organiseert weer haar jaarlijkse, landelijke evenement voor zorg en welzijn. Om je te inspireren delen Impactmakers hun lessen, tips en succes- en faalfactoren.

Lees meer