Nieuws
zaterdag 25 januari 2020

Koplopergesprek: Ontwikkel een reflectieve leercultuur in de praktijk

Thema's

Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Ouderenzorg

Op 2 december 2019 ging het Actie Leer Netwerk in gesprek met diverse Koplopers. Aan het woord is Menno van Leeuwen, van SIGRA.  Amsterdamse ouderenzorginstellingen hebben de handen ineengeslagen om samen een inspirerend leer- en werkklimaat binnen teams te creëren. Zo groeit het werkplezier, daalt het verzuim en gaat de kwaliteit van zorg omhoog. In het Koploperinitiatief – Werken is Leren, leren is werken – staat het aantrekkelijker maken van leren en werken in de ouderenzorg (VVT) centraal.

Alle Amsterdamse ouderenzorginstellingen hebben vanuit samenwerkingsverband SIGRA een nieuwe visie op leren en ontwikkelen opgesteld. “Leren geeft veel gedoe”, zegt projectleider Menno van Leeuwen over de aanleiding van het initiatief. “Het no show percentage is hoog, digitaal leren werkt toch niet zoals we dachten en er is weinig opleidingstijd. Er is ook maar weinig onderzoek gedaan naar het leren door praktisch geschoolden.”

VERWORVEN KENNIS ZAKT SNEL WEG

En dan zijn er, aldus Van Leeuwen, de mythes rond leren. Het zou leuk zijn. “Terwijl twintig procent van alle mensen na negatieve ervaringen al meteen klaar is met dat leren. Daarnaast denken velen na hun examen: hè hè, ik hoef niet meer.” En is het formele leren in de schoolbanken eigenlijk wel zo effectief, vraagt Van Leeuwen zich af. Onderzoek heeft volgens hem uitgewezen dat de verworven kennis snel wegzakt. Blended of e-learning dan? Wat doen we onze mensen aan als we ze dwingen na een drukke werkdag ook nog eens ’s avonds te gaan leren… ‘Vraag je medewerkers gewoon eens wat ze willen leren’ Hoe maken we leren dan effectiever en ook wat leuker? Van Leeuwens top 3: “Met stip op 1: ontwikkel een reflectieve leercultuur waarin verpleegkundigen nieuwsgierig zijn en willen luisteren, kijken en voelen. In het contact tussen hen aan de ene kant, en cliënten, behandelaars, en leerlingen en stagiaires aan de andere kant. En natuurlijk tussen verpleegkundigen onderling. Op 2 staan praktijkgerichte leerinventies, in en om het werk. En pas op 3 komt het formele leren.”

EMOTIES UITEN

Het ontwikkelen van zo’n reflectieve leercultuur vraagt van leidinggevenden dat ze zichzelf ook kwetsbaar durven op te stellen. Dat ze écht aandacht voor hun medewerkers krijgen. Dat die ook hun emoties kunnen en mogen uiten, waar op mbo-opleidingen nauwelijks aandacht aan wordt besteed. En dat ze hun mensen veel meer vrágen wat die willen leren. Als dat bijvoorbeeld mindfulness is: waarom niet? Tot slot nog even over nummer 2, het werkplekleren. Ook dat vergt een veilige omgeving waarin mensen toe durven geven iets niet goed te beheersen. En het vraagt om leerleiderschap. Dat betekent werk aan de winkel voor de teamleider.

Actie Leer Netwerkdag 2019

Op de Actie Leer Netwerk Dag zijn veel verhalen verzameld en gebundeld in speciale digitale magazines. Dit artikel komt uit Leer 3. Download het hele magazine en lees meer!
Download Leer 3

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Extramuraal Leerteam: innovatieve stage in de thuiszorg

Het ELT is een nieuwe stagevorm waarbij verschillende studenten aan één stageplaats gekoppeld zijn.

Lees meer