Nieuws
zaterdag 25 januari 2020

Koplopergesprek: Een andere kijk op leiderschap

Thema's

Arbeidsinnovatie Beperken uitstroom

Branches

Ouderenzorg

Op 2 december 2019 ging het Actie Leer Netwerk in gesprek met diverse Koplopers. Aan het woord is Conny Helder zorgbestuurder bij tanteLouise. Geluk is bij het West-Brabantse tanteLouise – instelling voor dementerende mensen – het antwoord op de stijgende vraag naar zorg en personeel. Om dat geluk over de hele linie te vergroten, zet de organisatie in op drie paden.

Naar een vriendelijke omgeving voor cliënten, naar arbeidsbesparing door technologie en naar leiderschap vanuit vertrouwen. “Verhuizing naar het verpleeghuis luidt niet het einde van het leven in, maar een nieuwe fase met nieuwe herinneringen”, vertelt Conny. In een ‘dement-vriendelijke’ omgeving gaat activatie volgens haar vóór risico’s. Cliënten blijven zo langer actief, waardoor langdurige zorg wordt uitgesteld.

TECHNOLOGIE

Tweede pad naar geluk is besparing op arbeidsuren door inzet van technologie. “Met slimme incontinentiezorg kan personeel efficiënter het rondje doen, zonder overbodige luiervervanging”, vertelt Helder. Dankzij een augmented reality bril kan bij een melding de situatie bij een cliënt thuis bekeken worden of kan een indicatie gegeven kan worden. Dat bespaart uren én is betrouwbaarder. En een smartfloor voorspelt valgevaar, waarbij een WOLK – een airbag rond de heupen – heupbreuken voorkomt.

VERTROUWEN

Een andere kijk op leiderschap vormt het derde pad. Vertrouwen gaat nu vóór controle. Niet de begroting is leidend, maar het jaarplan. De organisatieontwikkeling vindt plaats vanuit structurele dialoog. Ander adagium: niet meer alles zelf doen, maar delegeren, mits met heldere kaders en verantwoordelijkheden. De nieuwe werkwijze wordt uitgedragen door het management en is op persoonlijke wijze trapsgewijs overgedragen aan de volgende organisatielaag. De nieuwe attitude dringt door tot op woordniveau. “Het woord ‘moeten’ heeft iets bestraffends en duidt niet op gelijkwaardigheid of vertrouwen”, illustreert Helder. De directie – gewend om snel een mening te geven – kreeg een cursus luisteren. Alle geschetste principes zijn onderdeel van de leiderschapscursus.

MOREEL BERAAD

Voor een betere opbouw van teams is er nu van elke team een ‘foto’ – een overzicht van medewerkers met hun kennis en kwaliteiten. Hierop is te zien welk type werknemer nodig is. Teams houden moreel beraad in een spelvorm met dilemma’s. Voor organisatieproblemen is een geautomatiseerd systeem opgetuigd voor veilige melding. Voorheen bleken namelijk medewerkers te zijn vertrokken om redenen waarvoor (soms simpele) oplossingen mogelijk waren, zoals een roosterwijziging of wat ondersteuning. Door de nieuwe werkwijze daalde de uitstroom van 18 naar 11 procent. In 2015 stelde nog de helft van de vertrokken medewerkers dat ze behouden hadden kunnen worden, nu is dat 12 procent – vooral zzp’ers. De tevredenheid onder teams is over de hele linie toegenomen.

Actie Leer Netwerkdag 2019

Op de Actie Leer Netwerk Dag zijn veel verhalen verzameld en gebundeld in speciale digitale magazines. Dit artikel komt uit Leer 3. Download het hele magazine en lees meer!
Download Leer 3

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer