Nieuws
maandag 20 juli 2020

Koploper Zorgtrainingscentrum toont volgende fase

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs

In een tijd waarin de zorg snel verandert, waarin er steeds meer technologische mogelijkheden worden ontwikkeld en tegelijk een nijpend tekort is aan zorgprofessionals, startte in 2015 het Zorgtrainingscentrum (ZTC) in de regio Zwolle. Nu, vijf jaar later, is de noodzaak voor dit unieke vliegwiel voorbij. De partners werken per 1 september niet meer samen binnen het ZTC, maar gaan door als netwerk. Op 6 juli vond een webinar plaats om het feestelijke moment te markeren.

Het ZTC, Koploper binnen het Actie Leer Netwerk, was een publiek-private samenwerking van onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, zorgtechnologische bedrijven en overheden in de regio Zwolle. Het beoogde doel van de coöperatie: studenten van zorg- en ICT-opleidingen, docenten en mensen die in de zorg werken bekwaam maken en houden voor de zorg van de toekomst. Uitgangspunt daarbij was de veranderende zorg; de cliënt vormde het vertrekpunt. Een belangrijke vraag daarbij: wat heeft de zorgbehoevende nodig en hoe kan technologie en een basishouding van zorgverleners in contact hierbij een rol spelen?

Activiteiten en opbrengsten
Om dit doel te realiseren, werkten de partners de afgelopen jaren aan drie thema’s: het leren in de praktijk (bijvoorbeeld in de wijk), zorgtechnologie en zorgethiek. Projectleider Hessiëlle Kerkhoff licht toe: “Studenten werkten samen met zorgprofessionals in de praktijk en konden zo het leren van de theorie combineren met de ervaring van de praktijk. Het leverde wijkbegeleiders ook nieuwe inzichten op: dicht bij de studenten op de werkvloer konden zij hun kennis meteen delen en tegelijkertijd ervaren hoe het is om als student aan het bed te staan. Het leverde een win-winsituatie op voor zowel onderwijsinstellingen als zorgorganisaties.”

Hessiëlle vervolgt: “Met elkaar gaven we vorm aan nieuwe vormen van leren. Samen hebben we evenementen georganiseerd als de Zorgtechnologie Experience en de Hackathon. En tijdens Technology Tours lieten we zorgprofessionals en studenten kennismaken met zorgtechnologie. We testten innovatieve technologieën en faciliteerden docenten en opleiders, bijvoorbeeld met methoden en een speciale site met lesactiviteiten.

Ethiek kwam aan bod tijdens onze inleefsessies. Zorgprofessionals en studenten namen daarvoor een dag de rol van cliënt op zich. Aan den lijve ervaarden ze hoe het is om afhankelijk te zijn van zorg. We maakten op deze manier ethiek praktisch: studenten en zorgprofessionals kregen concrete handvatten waarmee ze respectvolle, goede zorg kunnen bieden. Het ZTC liet hiermee de kracht van het ervaringsgericht leren zien en heeft een zinvolle bijdrage geleverd aan het ethiekonderwijs aan studenten.”

Verder als netwerk
Inmiddels kennen de partners elkaar goed en weten ze elkaar zo nodig – ook snel – te vinden. “Zo zijn tijdens de coronaperiode studenten van de regionale mbo-opleidingen ingezet bij de zorgorganisaties, om de zorgprofessionals te ondersteunen. Dan blijkt dat er meer mogelijk is dan we soms denken”, illustreert Hessiëlle.

Het besef dat voor het behalen van de doelen een aparte organisatievorm als het ZTC niet langer nodig was, groeide vanaf 2019. “Daarom hebben de partners besloten om na de zomer van 2020 verder te gaan als netwerk.  De activiteiten die we samen gerealiseerd hebben en waaraan een blijvende behoefte is – zoals de lesactiviteiten, de methoden, de Technology Tours en de inleefsessies – worden door de onderwijspartners op enigerlei wijze voortgezet. Hiervoor zijn inmiddels ‘coalities of the willing’ gevormd.”

Zo richten Deltion College en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zich op innovatie en activiteiten rondom zorgtechnologie. Landstede MBO houdt de fysieke ruimte van het ZTC beschikbaar voor de inleefsessies. En WGV Zorg en Welzijn richt zich op de arbeidsmarkt: de werkgeversvereniging is kartrekker wat betreft de werving van zorg- en welzijnsprofessionals. Daarbij wil de organisatie zoveel mogelijk regionaal samenwerken.

Verder gaan als netwerk betekent echter ook veel netwerken. Dat vraagt volgens Hessiëlle wel wat van de partners. “Het webinar van 6 juli was een mooie stap om te vieren wat er bereikt is en vooruit te blikken op de kansen die er nog liggen en die we kunnen ontwikkelen.”

Steen in de vijver
Tevreden blikt ze terug op wat er tot nu toe bereikt is: “Toen het ZTC ontstond was samenwerken tussen zorg en onderwijs, gericht op de toekomst, nog niet vanzelfsprekend. Daarom zijn we als partners enorm trots op de stappen die we met elkaar hebben weten te zetten: de samenwerking is niet meer weg te denken in deze regio. Het is als een steen die je in de vijver gooit. De kringen die gaan gewoon door. Soms zover dat jij het niet eens meer kan zien.”

Meer weten over de opbrengsten en de toekomstplannen? Bekijk hier het webinar van 6 juli. Of kijk op de website van het ZTC of op de website van het Landstede.


Het webinar van 6 juli was een mooie stap om te vieren wat er bereikt is en vooruit te blikken op de kansen die nog verder ontwikkeld kunnen worden.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Vernieuwend Werken in de Zorg: Vernieuwen en leren

Verbeterideeën afkomstig van de werkvloer in goede banen begeleiden en in praktijk brengen: dat is wat het initiatief Vernieuwend Werken in de Zorg probeert te doen. Lees hier meer over dit Koploper-initiatief.

Lees meer
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer