Nieuws
woensdag 27 januari 2021

Jobcarving in de zorg

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

De personeelsuitdagingen in de zorg zijn groot. Er is een nijpend tekort aan personeel, professionals ervaren een hoge werkdruk en het ziekteverzuim loopt alsmaar op. Door de coronapandemie wordt dit nog versterkt. Iedereen werkt hard om professionals
aan zich te binden en voor de zorg te behouden. Tegelijkertijd voeren professionals taken onder hun niveau uit, terwijl de talentenvan velen onderbenut blijven. Jobcarving draagt – met succes– bij aan het oplossen van deze issues.

‘Jobcarving is een belangrijk instrument, dat bijdraagt aan het inzetten van de juiste zorgverlener op de juiste plek.’
Actieprogramma Werken in de zorg, ministerie van VWS

Brochure

In opdracht van SZW in samenwerking met VWS is een brochure tot stand gekomen die u hier kunt downloaden.
In deze brochure worden zorgorganisaties handvatten geboden om met jobcarving aan de slag te gaan. Deze handvatten zijn onder meer gebaseerd op de ervaringen van zorgorganisaties die met behulp van jobcarving nieuwe banen hebben gecreëerd. Het gaat om ondersteunende functies op niveau 0 t/m 4. Geschikt werk voor mensen die de overstap willen maken naar de zorg, voor mensen die in de zorg willen blijven werken, maar ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hun verhalen hebben een keur aan lessen en tips opgeleverd. Deze willen we je niet onthouden!

Waarom jobcarving de zorg veel interessanter maakt
Jobcarving is het opknippen van banen in een aantal verschillende taken, en die taken opnieuw verdelen over medewerkers. Onze ambassadeur Werken naar Talent Peter van Lieshout gaf tijdens de Actie Leer Netwerk Dagen 2020 een college hierover.

In de zorg gebeurt het mondjesmaat: er zijn verpleegkundige taken afgesplitst en geconcentreerd, en zo zijn er gespecialiseerde verpleegkundigen ontstaan. Jobcarving kan echter veel verder gaan. Ook banen van artsen kunnen heel anders georganiseerd worden. En er kunnen allerlei cross-overs ontstaan tussen wat nu nog verpleegkundigen en artsen heten.

De huidige beroepenstructuur zit dat echter in de weg. Hoe zou je daar verandering in kunnen brengen? Wat zijn de ervaringen die in andere landen opgedaan zijn met deze wijze van werken? En tegen welke nieuwe uitdagingen, mogelijkheden en problemen loop je aan als je op deze manier de zorg gaat organiseren?

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Bied eerste hulp bij hoge werkdruk en verzuim

De druk op zorgmedewerkers is enorm en het verzuim in de zorgsector was in lange tijd niet zo hoog. Op basis van onderzoeksdata is het pamflet 'Eerste hulp bij stijgend verzuim' ontwikkeld.

Lees meer
Agenda
Ontwikkeling Telt Festival

Hoe zorgen we ervoor dat iedere volwassene in Nederland zich een leven lang kan blijven ontwikkelen en zelfstandig mee kan doen in onze maatschappij? Hoe zorgen we voor een positieve leercultuur en hoe vormen we sterke r...

Lees meer
Actieleren
Van idee naar actie met Actieleervouchers

Actie Leer Netwerk heeft al een tiental samenwerkingsprojecten in zorg en welzijn ondersteund met een Actieleervoucher. Weten wat dat in de praktijk oplevert? Lees dan verder.

Lees meer