Nieuws
maandag 17 juni 2019

Inspirerende bijeenkomst RAAT Flevoland

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Op donderdag 6 juni organiseerde de regionale werkgeversorganisatie Zowelwerk een speciale inspiratiesessie voor de projectgroepen van RAAT Flevoland. De insteek was om deelnemers te inspireren door het delen van kennis en goede voorbeelden van arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn. Het Actie Leer Netwerk was erbij en begeleidde een deel van de bijeenkomst.

Doordat er projectgroepleden van alle drie de actielijnen (meer kiezen voor, beter leren in en anders werken in de zorg) aanwezig waren ontstond een goede dynamiek. In het programma stonden Coloriet en Humanitas opgenomen om presentaties te geven over projecten die zijn hebben uitgevoerd. Daarnaast was er ruimte voor de groep om eigen ervaringen te delen en met goede voorbeelden te komen. Het Actie Leer Netwerk heeft vooraf meegedacht over de inhoud en samenstelling van het programma en nam voor een deel de procesbegeleiding van de ochtend op zich.

Coloriet gaf tekst en uitleg over ‘Duurzame medische zorgverlening VVT’. Binnen dit project werkt Coloriet samen met de Erasmus Universiteit. Onder andere doen ze onderzoek naar de mogelijkheden om het werk in de zorg op een andere manier te organiseren. Dit met als doel te zorgen dat de werkdruk bij moeilijk vervulbare vacatures vermindert of zelf helemaal verdwijnt. Het project bevindt zich nog middenin de uitvoering, dus voor conclusies is het te vroeg. Er is al veel beweging in organisaties veroorzaakt door de gesprekken en bijeenkomsten.

RAAT Flevoland - Zowelwerk - 6 juni

Vervolgens vertelde Humanitas over hun speciaal ontwikkeld onboarding programma. Hierbij is de filosofie dat nieuwe medewerkers beter landen in de organisatie als ze bij indiensttreding de juiste (persoonlijke) aandacht krijgen. Hierdoor neemt de uitstroom af en levert de aanpak een actieve positieve bijdrage aan het behoud van zorgprofessionals voor de organisatie.

Afsluitend deelden de aanwezigen zelf meegebrachte goede voorbeelden. Bij alle voorbeelden ging veel aandacht naar het proces om te komen tot de verandering. Welke zaken maakten het verschil? Welke personen in de organisaties zijn bepalend? Ook was er aandacht voor zaken die niet werkten, zogenaamde leerverhalen. Misschien leer je immers wel het meest van fouten? Iedereen keek terug op een geslaagde, energieke en inspirerende bijeenkomst.

Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten - RAAT

Via RAAT worden acties gericht op het tegengaan van de tekorten gebundeld en wordt samenwerking gestimuleerd om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn.
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Bijeenkomst actieleervouchers

Begin dit jaar stelde het Actie Leer Netwerk 10 actieleervouchers beschikbaar om samenwerkingsverbanden te ondersteunen om met behulp van een facilitator oplossingen te ontdekken voor het personeelstekort in zorg en we...

Lees meer
Koploper
Praktijkgestuurd Leren Groningen

Hoe maak je leren en werken in de gehandicaptenzorg weer aantrekkelijk? Hoe sluit je zo goed mogelijk aan bij de veranderende zorgsector? Dit Koploperinitiatief laat zien dat leren op maat in gepersonaliseerde, praktijkg...

Lees meer
Nieuws
10 actieleervouchers toegekend aan samenwerkingsprojecten in zorg en welzijn  

Begin dit jaar stelde het Actie Leer Netwerk 10 actieleervouchers beschikbaar om samenwerkingsverbanden te ondersteunen om met behulp van een facilitator oplossingen te ontdekken voor het personeelstekort in zorg en welz...

Lees meer