Nieuws

Impactmaker-Prijs als stimulans voor goede arbeidsmarktaanpak zorg en welzijn

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Zorg- en welzijnsorganisaties die een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van de personeelstekorten in zorg en welzijn maken kans op de Impactmaker 2020-Prijs. Deze prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en is een initiatief van ministerie van VWS, Actie Leer Netwerk en RegioPlus. Zij willen hiermee organisaties binnen de sectoren zorg en welzijn en onderwijs inspireren om samen tot actie te komen voor een arbeidsmarkt in balans.

Impactmaker-Prijs organisaties die mee willen dingen naar de Impactmaker 2020-Prijs kunnen zich vanaf 1 augustus aanmelden via www.actieleernetwerk.nl. Alleen initiatieven, acties, verbeteringen of projecten die in 2020 zijn of worden uitgevoerd komen in aanmerking. Het belangrijkste criterium bij de beoordeling is de positieve bijdrage die het initiatief dit jaar levert om de personeelstekorten in zorg en welzijn terug te dringen. Daarnaast moeten er structurele verbeteringen op de werkvloer zichtbaar zijn en is het project vertaalbaar naar andere zorg- en welzijnsorganisaties. Ook zijn medewerkers betrokken bij het bedenken en uitvoeren van de oplossing. Voldoen organisaties aan deze criteria, dan kunnen ze zich tot zaterdag 31 oktober aanmelden. Zaterdag 7 november worden de genomineerden bekendgemaakt. Op vrijdag 11 december vinden de finale en prijsuitreiking plaats tijdens de Actie Leer Netwerk Dagen. Deelnemers aan deze digitale inspiratiedagen kunnen de hele week stemmen op hun favoriete project. De kick-off hiervoor vindt maandag 7 december online plaats.

Juryleden

Vijf juryleden bepalen wie de prijs in de wacht kan slepen. De vakjury bestaat uit: Erik Gerritsen (secretaris generaal ministerie van VWS), Edwin ten Holte (Raad van Bestuur RIBW Nijmegen & Rivierenland en Raad van Commissarissen RegioPlus), Conny Helder (Raad van Bestuur Tantelouise en bestuurslid Actiz), Daniëlle Groothuis (verpleegkundige MDL bij Meanders Medisch Centrum) en Paul Rullmann (lid onafhankelijke commissie Werken in de Zorg met achtergrond in onderwijs).

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van de Impactmaker 2020-Prijs zijn het ministerie van VWS, het Actie Leer Netwerk en Regioplus. Het ministerie van VWS werkt met het actieprogramma Werken in de Zorg aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Het Actie Leer Netwerk ondersteunt het actieprogramma Werken in de Zorg. De veertien regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus hebben als missie het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn. De initiatiefnemers organiseren deze prijs vanuit hun gezamenlijke inspanningen om nu en in de toekomst voldoende tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn te hebben.

Procedure voor de verkiezing


De procedure voor de verkiezing van de Impactmaker 2020-Prijs bestaat uit een voorselectie, selectie door de jury en het stemmen op de winnaar met aansluitend de prijsuitreiking.

Juryleden


De jury bestaat uit de volgende personen:

  • Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie van VWS
  • Edwin ten Holte, Raad van Bestuur RIBW Nijmegen & Rivierenland en Raad van Commissarissen RegioPlus
  • Conny Helder, Raad van Bestuur TanteLouise en bestuurslid Actiz
  • Daniëlle Groothuis, juryvoorzitter en verpleegkundige MDL bij Meander Medisch Centrum
  • Paul Rullmann, lid onafhankelijke commissie Werken in de Zorg met achtergrond in onderwijs

De uitnodigingsbrief van de Impactmaker 2020-Prijs vind je in de deze bijlage. Aanvulllende criteria en regels zijn te vinden op deze pagina. Aanmelden was mogelijk tot 31 oktober 2020. Heb je vragen? Neem dan contact op met info@actieleernetwerk.nl.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen