Nieuws
dinsdag 31 december 2019

Gesprekken tussen zorgprofessionals op de Actie Leer Netwerkdag

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Waar loop je tegenaan in je werk en hoe ga jij daar wat aan doen? Zorgprofessionals die elkaar nog niet kennen gingen tijdens de Actie Leer Netwerk Dag op 2 december in gesprek.

Zorgprofessionals in gesprek - Actie Leer Netwerk Dag - werken in de zorgMeer verbondenheid en vrijheid,minder cijfers

Esther Warmelink – Vilans, Matteo Kooman – OWL, Tim Hirschler – Broosz, Jeanet Zonneveld – Vizionaire

Esther: “Ik denk dat het goed zou zijn voor de verbondenheid als we op de werkvloer meer samen zouden doen. Bijvoorbeeld samen lunchen, dat lijkt me goed voor de sfeer. Daar zou ik graag wat in willen veranderen.”

Matteo: “Ik vind het belangrijk dat mensen flexibiliteit hebben in hun werk, doordat ze bijvoorbeeld zelf kunnen roosteren. Daarin wil ik mensen inspireren.”

Tim: “Volgens mij kunnen we veel processen op de werkvloer op een andere manier organiseren. Het is soms lastig om van bovenaf het primaire proces te sturen. De kwaliteit van zorg wordt bepaald door wat je voor je neus ziet gebeuren. Ik denk dan ook dat het belangrijk is dat toezichthouders bijvoorbeeld niet alleen maar naar de kerstborrel komen.”

Jeanet: “Ik ben zelf toezichthouder en ik denk niet dat dat het werk is van een toezichthouder. Ik vind dat je daarin moet kunnen vertrouwen op het dagelijks bestuur.”

Matteo: “Ik denk dat in al deze uitspraken een ding terugkomt: je ziet dat het in de zorg te vaak over de cijfers gaat. Ik denk dat het goed is om dat anders in te richten en je meer te richten op de persoonlijke kant. Ik vind het leuk om daarover na te denken.”

Zorgprofessionals in gesprek - Actie Leer Netwerk Dag - Werken in de zorg - 2Voorkomen dat mensen vastlopen

Suzan Beljaars – Zielinzorg, Corinne Vellekoop – Graafschap College, Jan Christis – Hanzehogeschool Groningen

Suzan: “Ik merk dat veel mensen vastlopen in de organisatie waar zij voor werken. De vraag is hoe je naar deze mensen kunt luisteren. Ik denk dat organisaties veel meer kunnen bijdragen aan werkgeluk en dat dit de zorg ten goede komt. Dat houdt mij bezig. De laatste jaren van mijn carrière wil ik met mijn kennis en ervaring organisaties vitaler maken. Van Jan kan ik vanuit zijn beroep als lector veel leren over wat er speelt bij studenten. Er is meer verbinding nodig tussen het onderwijs en het werkveld. Daar zijn wel al goede initiatieven voor, maar er kan altijd meer bij. Ook moet meer worden geluisterd naar de mensen op de werkvloer. Waar lopen zij bijvoorbeeld tegenaan in hun privéleven? Nu moeten mensen die thuis problemen hebben ze zelf oplossen.”

Corinne: “Op het gebied van vitaliteit gebeurt er al veel, bijvoorbeeld met gezond eten in kantines en de lunchwandeling. Er kan meer worden gekeken naar de werkdruk. Een hoge werkdruk geeft een onprettig gevoel. Bovendien hebben mensen die in de zorg werken vaak een groot plichtsbesef. Zij zetten hun privéleven opzij om bij gaten in roosters toch een dienst te doen en cliënten niet in de kou te laten zitten.”

Jan: “Die sterke motivatie is een risico. Er moet ook wat aan de werkdruk worden gedaan. Biedt ruimte voor innovaties op dat gebied. Loon alleen is niet voldoende.”

Suzan: “En zorg voor goed leiderschap.”

Zorgprofessionals in gesprek - Actie Leer Netwerk Dag - Werken in de zorg-3Flexibel en ondersteunend

Urszula Kozdra – Aafje Rotterdam, Hinke Prent – SSZ, Maud Croes – platform VMBO Nederland Zorg en Welzijn

Hinke: “Ik zou meer verbinding willen in de organisatie, óók in werkprocessen. Dat is nu onvoldoende. Voorbeeld: niet op elke afdeling kan een verpleegkundige er continu zijn, maar wat kan wél? Ik wil weer meer energie in de organisatie. Dat vraagt om strategisch personeelsbeleid met behoud van kwaliteit van zorg.”

Urszula: “Ik zou het verzuim bij ons willen terugdringen. Door in contact te blijven met mensen, door betrokkenheid te tonen. Daarmee voorkom je het, denk ik.”

Hinke: “Je ziet dat bij ziekte een nog grotere druk op het personeel komt. Wellicht kan in het personeel flexibeler gebracht worden, om elkaar op te vangen.”

Urszula: “Wij hebben dat al: onze regieverpleegkundigen kunnen zo inspringen bij een team. Daarboven hebben we een teammanager.”

Maud: “We kennen hetzelfde probleem. We hebben nu een samenwerking tussen vmbo- en mbo-instellingen, zodat je synergie krijgt. We leiden leerlingen flexibel en breed op. Zo krijg je een poule van jongeren die je in meerdere sectoren kunt inzetten.”

Hinke: “We zijn om dezelfde reden bezig met praktijkleren, zodat leerlingen direct in kunnen springen.”

Maud: “Landelijk is er een maatjesproject: leerlingen van vmbo en mbo gaan samen naar een instelling, opdat ze van elkaar leren. Dat is interessanter voor ze.”

Actie Leer Netwerkdag 2019

Op de Actie Leer Netwerk Dag zijn veel verhalen verzameld en gebundeld in speciale digitale magazines. Dit artikel komt uit Leer 1. Download het hele magazine en lees meer!
Download Leer 1

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer