Nieuws
woensdag 29 mei 2019

Enthousiasme tijdens tweede Rondetafel HBO eHealth

Thema's

Arbeidsinnovatie

Branches

Alle branches

Op 17 mei kwamen inhoudelijke specialisten van diverse hogescholen, werkgevers, het ministerie van VWS en het Actie Leer Netwerk bij elkaar voor de tweede Rondetafel HBO eHealth. Tijdens deze inhoudelijke kennissessie gingen de deelnemers dieper in op hoe kennis over eHealth bij kan dragen aan anders, slimmer, gezonder en tevredener werken in zorg en welzijn. Vanwege het succes en ambitie om door te pakken volgt er na de zomer een derde Rondetafelgesprek.

Kennis over eHealth breed beschikbaar

De hogescholen in Nederland hebben samen enorm veel kennis over eHealth. Daarbij draagt elke hogeschool wel een ander steentje bij en is de kennis ontwikkeld, samen met professionals en gebruikers. De opleidingen waren op 17 mei onder andere vertegenwoordigd door (associate) lectoren en opleidingscoördinatoren Daarnaast zaten werkgevers vertegenwoordigers van het ministerie van VWS én het Actie Leer Netwerk aan tafel. Vanuit werkgeversperspectief legde Tjerry Verhoeven van WZW de volgende vraag voor: hoe kan de kennis over eHealth bijdragen aan anders, slimmer, gezonder en tevredener werken in zorg en welzijn?

Tijdens de eerste Rondetafel op 25 januari was al een begin gemaakt met het inventariseren van specifieke aandachtsgebieden. De ene hogeschool heeft diepgaande kennis over een specifieke technologie, zoals Virtual Reality; de andere over maak- of implementatieprocessen; weer een ander over bepaalde doelgroepen of thema’s, zoals mantelzorg. Terwijl al deze kennis vaak regionaal ontwikkeld wordt, is het ideaal als deze ook breed beschikbaar is voor andere regio’s. De aanwezigen spraken met elkaar over vragen als: hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle docenten technologie omarmen? Hoe kan de kennis opgenomen worden in de curricula? En ook: hoe kunnen de hogescholen bijdragen aan actieleren in zorg en welzijn?

Rollen hogescholen bij actieleren

De hogescholen zien twee rollen voor zichzelf weggelegd in het proces van actieleren: enerzijds kunnen zij ondersteunen bij het proces; anderzijds zijn zij een bron van specifieke kennis over eHealth en innovaties, die tijdens het actieleren benut kan worden. Er is ruimte en tijd nodig voor actieleren. Daarnaast zijn er remmende factoren zoals angst, routine, complexiteit; maar ook stimulerende factoren zoals nieuwsgierigheid, positieve impact en het maakt het werk leuker. Actieleren vindt plaats in een concrete (werk-)context. Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om kennis binnen te kunnen halen. Anders loopt men het risico om ‘het wiel’ meerdere keren opnieuw uit te vinden. Hogescholen kunnen bijdragen aan deze interactie en kennisdeling.

Vanwege het enthousiasme en de ambitie om de actieplannen verder te doordenken en uit te werken volgt na de zomer een derde Rondetafelgesprek. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

 

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer