Nieuws
vrijdag 26 november 2021

Koploper Dolce Vita te gast bij E-health rondetafel hbo- en mbo-onderwijs zorg en zelzijn

Thema's

Arbeidsinnovatie Beperken uitstroom

Branches

Eerstelijnszorg Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg GGD Jeugdzorg Kraamzorg Onderwijs Ouderenzorg Overig Sociaal werk Thuiszorg Ziekenhuizen

Woensdag 24 november vond de 6e E-health rondetafel bijeenkomst plaats, georganiseerd door het Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Hogeschool Windesheim en platform PIT.

Rondetafel E-health

De rondetafels E-health zijn gericht op landelijke samenwerking tussen hbo’s en mbo’s op het gebied van technologie in zorg en welzijn. Zo wordt kennis vanuit het onderwijs beter gedeeld, benut en verbonden ten behoeve van de praktijk. De deelnemers aan de rondetafels zijn veelal werkzaam in het mbo- en hbo-onderwijs in zorg en welzijn. Zij werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en werkveld, zodat studenten die kennis meekrijgen waar in het werkveld behoefte aan is. In lectoraten (hbo) en practoraten (mbo) wordt praktijkgericht onderzoek gedaan en worden de uitkomsten verbonden aan onderwijs en praktijk.

De aftrap van deze bijeenkomst werd verzorgd door Marike Hettinga. Zij gaf een toelichting op het programma, de vorige rondetafels en het platform PIT. Ook introduceerde zij het thema van deze editie: datagedreven samenwerking in de zorg.

Koploper Dolce Vita te gast

Vanwege dit thema was een Koploper van het Actie Leer Netwerk uitgenodigd. Robert Thijssen van Sigra vertelde als gastspreker over het project Dolce Vita. Download hier zijn presentatie. De initiatiefnemers van Dolce Vita bouwen aan een regionale ‘verkeerstoren’ om de logistieke knelpunten in de acute ouderenzorg op te lossen in de regio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam, Diemen en Amstelveen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en de nieuwste inzichten en technologieën ontwikkelden zij een innovatief datamodel. Niet alleen vanwege de ambitie om elke kwetsbare oudere de juiste zorg te geven, op de juiste plaats en het juiste moment. Maar ook om gelijktijdig de werkdruk te verminderen door coördinerende taken weg te nemen en acute zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Meer informatie over dit mooie initiatief, inclusief de geleerde lessen, vind je hier.

In het tweede deel van de bijeenkomst is een update gegeven van onderwerpen die in voorgaande rondetafels aan bod zijn gekomen. Marjolein den Ouden (Saxion) heeft de recente ontwikkelingen rond het V-model gedeeld. Dit model beschrijft technologiekwalificaties van mbo- en hbo-professionals in zorg en welzijn. Een artikel over dit model is te vinden in het vakblad Onderwijs en Gezondheidszorg.

Hierna is de voortgang van de landelijke Kennisbank E-health gepresenteerd. Maurice Magnee (HAN) heeft verteld over het waarom van deze kennisbank die de implementatie en juiste keuze voor de inzet van E-health stimuleert en beoogt.

Vervolgens heeft Wienand Remkes (HAN) toegelicht hoe dit ook een plek heeft gekregen in de Transitieagenda Human Capital (maatschappelijk Thema Gezondheid & Zorg) die binnenkort publiek gemaakt wordt. Henk Herman Nap (Vilans) heeft verteld hoe de concept-infrastructuur van deze kennisbank er uit ziet en wat de vervolgstappen zijn.

Voor meer informatie over deze en voorgaande rondetafels of voor het leveren van een bijdrage kun je contact opnemen met Sander Holterman (s.holterman@windesheim.nl).

Koplopers delen graag hun kennis en ervaringen. Wil je ook een Koploper betrekken bij jouw (online) bijeenkomst of nader kennis maken met een Koploper? Neem dan contact op met Karen Hofstede van het Actie Leer Netwerk (k.hofstede@actieleernetwerk.nl ).

Mbo-hbo netwerkkaart voor zorg- en sociale technologie

Organisaties die aan de slag willen met technologie krijgen een startpunt aangereikt in de vorm van een mbo-hbo-netwerkkaart voor sociale technologie en zorgtechnologie.
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Regeldruk verminderen met [Ont]Regel de Zorg

Minister Conny Helder werkt aan het verminderen van administratieve regeldruk in de zorg met het programma [Ont]Regel de Zorg.

Lees meer
COVID-19
Vraag subsidie aan als werkgever om zorgmedewerkers met post-covidklachten in dienst ...

Deze subsidieregeling geeft werkgevers en werknemers in de zorg langer de tijd om te werken aan herstel en re-integratie.

Lees meer
Agenda
Workshop Falend Vooruit tijdens Congres Gehandicaptenzorg #InZo2022

Meld je aan voor de workshop workshop Falend Vooruit tijdens het Congres Gehandicaptenzorg #InZo2022.

Lees meer