COVID-19
woensdag 13 januari 2021

Subsidieregeling voor inzet tijdelijke coronabanen

Thema's

Beperken uitstroom Gezond werken Werken naar talent

Branches

Onderwijs Ouderenzorg Thuiszorg Ziekenhuizen
Het kabinet heeft besloten een aantal cruciale sectoren te ondersteunen met extra budget voor tijdelijke coronabanen. Voor de zorg komt €80 miljoen beschikbaar zodat werkgevers tijdelijk mensen kunnen aannemen op ondersteunende corona-gerelateerde functies. De nadere uitwerking van de subsidieregeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Mensen zonder zorgachtergrond die zich aanmelden bij ‘Extra Handen voor de Zorg’ kunnen binnen de regeling een verkorte opleiding krijgen op niveau 2 via de Nationale Zorgklas of binnen een aantal dagdelen voor hulp in de zorgorganisatie. De Nationale Zorgklas heeft nu 10.000 aanmeldingen. Deze mensen komen beschikbaar om via ‘Extra Handen voor de Zorg’ gekoppeld te worden aan zorgorganisaties waar vraag naar tijdelijke krachten is.

Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht en de druk op zorgmedewerkers blijft ongekend hoog. Om de zorg te ontlasten maakt de overheid bijna 5.000 fulltime coronabanen mogelijk. Bij parttime inzet zijn zelfs meer banen te realiseren. Coronabanen zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen bieden in de werkdruk. Deze gesubsidieerde banen zijn bedoeld voor de tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel. We beseffen dat het tekort aan gediplomeerd personeel niet verandert door de komst van coronabanen, maar ze kunnen wel helpen om het werk anders te organiseren om zo vast zorgpersoneel wat meer vrij te spelen. We vertellen je graag meer over de coronabanen en hoe je deze kunt aanvragen.

Extra handen voor de zorg
Vanuit extrahandenvoordezorg worden werkzoekenden met en zonder zorgopleiding aan zorgorganisaties gekoppeld. Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen zorgorganisaties een aanvraag voor ondersteuning indienen.
Vanaf 22 januari kunt u op deze website uw aanvragen voor een coronabaan doorgeven. Ze onderscheiden hierin 2 soorten, coronabaan algemeen en coronabaan met opleiding.

Voorwaarden coronabaan

 • Start met terugwerkende kracht 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 (of 1 september 2021 als dit noodzakelijk is om een BBL-deelcertificaat af te ronden).
 • Doelgroep; alle zorgorganisaties die onder de definitie van het stagefonds vallen.
 • Het gaat om nieuwe instroom vanaf 1 januari 2021 ten behoeve van bovenformatieve banen ter ondersteuning van het personeel in de zorg.
 • Subsidie omvat volledige loonkosten gedurende 6 maanden (120% WML + ORT + eindejaarsuitkering + vakantiegeld + pensioen- en sociale zekerheidslasten) plus een opslag van maximaal 20% voor begeleidingscapaciteit. Salarisinschaling bijv. volgens cao VVT volgnummer 10, voorkomend in de salarisschalen FWG 15 t/m 30 of bijv. cao Ziekenhuizen per 1 januari 2021, volgnummer 10, voorkomend in de functiegroepen FWG 15 t/m 30.
 • Coronamedewerkers moeten minstens 2 maanden minimaal gemiddeld 20 uur per week worden ingezet, voor de duur van de arbeidsovereenkomst zijn verschillende varianten mogelijk maar de arbeidsovereenkomst mag maximaal 6 maanden duren.
 • De werkgever mag voor de coronabanen geen andere financiering aanwenden.
 • Verdeling van de subsidie gaat volgens het principe, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De subsidie kan worden aangevraagd op 1 maart 2021. NB: het is dus belangrijk om voor 1 maart alle aanvragen voor coronabanen te hebben doorgegeven aan extrahandenvoordezorg.nl.
Functienamen voor de verantwoording

Ten behoeve van de arbeidsovereenkomst met de tijdelijke medewerker kun je kiezen uit de volgende functienamen. Deze functienamen moeten gebruikt worden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

 • Coronabaan – gastvrouw
 • Coronabaan – zorg-assistent/zorgbuddy
 • Coronabaan – ADL – ondersteuner
 • Coronabaan – welzijns-assistent
 • Coronabaan – ondersteuner zorgmedewerker
 • Coronabaan – ondersteuner veiligheid
Coronabanen algemeen of coronabaan met opleiding

Coronabaan algemeen: je kunt mensen tijdelijk in dienst nemen ter ondersteuning van vaste medewerkers.

Coronabaan met opleiding: het aanmelden voor een opleiding is de verantwoordelijkheid van de werkgevers, een optie is om via de Nationale Zorgklas BBL-deelcertificaten in een aantal maanden te behalen. Dit is vanaf medio januari mogelijk en gaat om de leereenheden Individuele Basiszorg (mbo niveau 2) of Individuele Zorg (mbo niveau 3).

De subsidie geldt tot 1 september 2021 als direct gestart wordt met de opleiding Individuele Basiszorg op niveau 3. De zorginstelling kan ook zelf deze opleiding verzorgen middels partijen waarmee ze opleidingsovereenkomsten hebben zoals bijvoorbeeld ROC’s.

Voor beide soorten coronabanen geldt dat je gebruik kan maken van het aanbod van kandidaten van Extra Handen voor de Zorg. Je mag ook zelf je kandidaten werven en inzetten op een gesubsidieerde coronabaan.

Begeleiding

Omdat nieuwe instroom veel begeleidingscapaciteit vergt, is in de subsidieregeling 20% extra vergoeding opgenomen bovenop de loonkosten. Je kunt de begeleiding als zorgorganisatie zelf doen of dit via de Nationale Zorgklas laten lopen. Kies je voor de laatste optie dan wordt ook het praktijkonderwijs op de werkvloer geregeld, mits er in de regio een ‘klas’ van tenminste 15 coronabanen is.

Tijdpad
 • Begin februari: publicatie subsidieregeling en start voorregistratie zorginstellingen
 • 1 maart: aanvraag subsidie mogelijk, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021
 • 1 juli: sluiting subsidieperiode, behalve als mensen op een coronabaan een BBL-deelcertificaat van 6 maanden behalen. Dan is verlenging tot 1 september mogelijk.

Lees meer over de subsidieregeling.

Bron: Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid en Extra Handen voor de Zorg

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer