COVID-19
dinsdag 24 maart 2020

Beeld bellen in de Jeugdzorg kosteloos beschikbaar voor heel Fryslân

Thema's

Arbeidsinnovatie

Branches

Alle branches

De Corona-crisis heeft een enorme impact op de samenleving. Samen staan we voor de taak om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan en tegelijkertijd de hulp voor cliënten te kunnen blijven bieden.

 

Hoe is dat voor kinderen die deze zorg nodig hebben? Zij zijn nu veelal verplicht thuis, hebben te maken met grote onzekerheid en hebben de hulp die ze kregen nu meer dan ooit hard nodig. Veel hulpverleners stellen ons de vraag hoe zij deze kinderen kunnen blijven helpen nu het er nòg meer toe doet.

Op initiatief van het actieprogramma Foar Fryske Bern stellen de Friese gemeenten deze oplossing kosteloos beschikbaar voor alle wijk- en gebiedsteams en de door Sociaal Domein Fryslân gecontracteerde Jeugdhulp partijen.Op www.friesejeugdzorgonline.nl kunnen medewerkers en ouders inloggen om op die manier in contact te komen met elkaar door middel van beeldbellen en chat.

De nood in gezinnen neemt toe. Jongeren die regulier wekelijks een hulpverlener zien, blijven nu soms thuis uit angst en bovendien kan de spanning thuis behoorlijk oplopen (zie item Omrop Fryslân: Lanlik ekspertize- en behannelsintrum Fier yn Ljouwert krijt hieltyd mear meldingen binnen fan problemen binnen húshâldings of sels húslik geweld. Troch de maatregels fan it kabinet om safolle mooglik thús te wêzen en te wurkjen kinne de spanningen binnenshûs bot oprinne.).

Het is de verwachting dat de urgentie in Fryslân de komende week zal toenemen gelet op de ervaringen in andere provincies waar Corona het zorg verlenen binnen de GGZ in face tot face contact merendeel al heeft stil gelegd. ‘Gewoon’ bellen kan wel, maar is heel beperkt omdat men de non verbale signalen van de cliënt niet meekrijgt, terwijl dat vaak de helft van de informatie is (wegkijken, fronsen, tegen tranen vechten). Dit geldt eens te meer als je met twee mensen tegelijk wilt spreken (beide ouders of een ouder en een kind in ons geval). Dan is de niet-pratende ouder volledig uit zicht. Zorgmedewerkers zoeken dan zelf naar alternatieven hoe ze kunnen beeldbellen met cliënten. Daar kiezen ze voor wanneer dit nog niet gefaciliteerd wordt binnen de zorgorganisatie. Binnen deze (gratis) alternatieven zijn de veiligheidsnormen vaak niet voldoende voor veilig beeldbellen, chatten en onderling communiceren.

Klik hier om je aan te melden

 

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer