Nieuws
zaterdag 9 februari 2019

Actie Leer Netwerk voortvarend aan de slag met het Koplopernetwerk

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Het Zorgpact heeft veel goed werk verricht met opzetten van een actief en inspirerend Koplopernetwerk. Na de landelijke werkdag op 3 december 2018 is het Actie Leer Netwerk meteen aan de slag gegaan om dit lerende netwerk van regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheid te behouden en voort te zetten. Bestaande Koplopers zijn benaderd, er is een inventarisatie naar wensen en kansen uitgevoerd, er zijn thema’s bepaald en er melden zich al nieuwe enthousiaste Koplopers aan.

Vliegende start

Eind 2018 bestond het netwerk uit 80 Koplopers. Binnen dit netwerk werken deelnemers samen aan het initiëren van innovatieve samenwerkingsprojecten die een concrete bijdrage leveren aan het oplossen van arbeidsmarktuitdagingen in de zorg- en welzijnssector. De website van het Zorgpact is nog te raadplegen. Ondertussen werkt het Actie Leer Netwerk hard aan het ontwikkelen van een nieuwe website waarop deze en nieuwe initiatieven een plek krijgen.

In het kader van nadere kennismaking en introductie van het Actie Leer Netwerk zijn alle bestaande Koplopers persoonlijk benaderd. Tijdens de gesprekken werd dieper ingegaan op het netwerk, bijeenkomsten en wensen voor de toekomst. Deze herijking heeft veel waardevolle informatie opgeleverd en toezegging van 75 Koplopers om de community voort te zetten.

Enquête

Om nog beter inzicht te krijgen in ervaringen, ontwikkelpunten en verwachtingen heeft het Actie Leer Netwerk een enquête onder de deelnemers van het Koplopernetwerk gehouden. Deze ging dieper in op de positie van de Koploper, de aanmeldingsprocedure en eerdere Koploperbijeenkomsten. Welke successen zijn behaald? Wat had anders en beter gekund? Naast inhoudelijke wensen zijn ook ambities en interesses voor verbreding en uitbreiding geïnventariseerd. Net zoals de belangstelling voor de methodiek Actieleren. Even zo belangrijk was de peiling naar wat deelnemers willen brengen en wat ze willen leren van andere initiatieven binnen het netwerk. Het Actie Leer Netwerk benut de resultaten van de enquête  voor de ontwikkelagenda van het Koplopernetwerk.

Koploperbijeenkomsten

In de eerste helft van februari zijn drie regionale bijeenkomsten voor koplopers en hun netwerk georganiseerd om bestaande en nieuwe initiatieven te verbinden en gezamenlijk te komen tot een ontwikkelagenda. Met als doel om koploper-initiatieven verder te brengen en te verbreden zodat  de impact van veranderingen op de werkvloer wordt versterkt.

Thema’s en toekomstprocedure

Op basis van de zes leidende thema’s van het Actie Leer Netwerk zijn bestaande en potentiële koplopers in kaart gebracht. Daardoor is er goed zicht op voor welke thema’s goede voorbeelden voorhanden zijn en waar zich blinde vlekken bevinden. Geografisch is er een goede regionale spreiding. Kijkend naar de thema’s valt op dat veel Koplopers en nieuwe initiatieven zich richten op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De onderwijssector is ruim vertegenwoordigd, de zorg- en welzijnssector gemiddeld en overheid  nauwelijks. Op basis van dit beeld heeft het Actie Leer Netwerk een korte en langetermijnplanning gemaakt voor het opnemen en aantrekken van nieuwe Koplopers.

Nieuwe voorbeelden

Het Actie Leer Netwerk is steeds actiever en zichtbaarder. Via relaties en spontane aanmeldingen weten veel organisaties ondertussen de weg naar het Actie Leer Netwerk te vinden. Er wordt nu vooral  naar voorbeelden gezocht die de focus leggen op behoud van medewerkers en goed werkgeverschap. Heb je goede voorbeelden die een waardevolle bijdrage leveren aan meer kiezen voor, beter leren en anders werken in de zorg?

Laat het ons weten via info@actieleren.nl!

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
COVID-19
E-learning corona en de zorgprofessional

COVID-19 legt een zware druk op de zorg- en welzijnssector en de vraag naar meer personeel om de uitdagingen aan te gaan is groot. Als netwerkorganisatie in de sector zorg en welzijn volgt Allyoucanlearn.eu de ontwikkeli...

Lees meer
Actieleer TV
Actieleer TV over Werken naar Talent ‘Penny wise pound foolish’

‘Penny wise, pound foolish’ of in goed Nederlands: goedkoop is duurkoop. Zo luidde het antwoord van Pien de Jong, directeur kwaliteit en innovatie P&O bij Cordaan. De vraag die Marijke Roskam haar tijdens de zesde ui...

Lees meer
Blog
Peter van Lieshout – De zegeningen van Corona

Corona heeft veel leed aangericht. Er zijn mensen door overleden, chronisch geïnvalideerd geraakt, eenzaam en verward geweest, of gewoon bang en geïrriteerd. Corona heeft ook voor veel extra belasting geleid, voor zorg...

Lees meer