Nieuws
donderdag 27 juni 2019

Actie Leer Netwerk start met lerende netwerken om versnellen van arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn te stimuleren

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Om het werkveld bij te staan bij arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn zet het Actie Leer Netwerk, onderdeel van het Actieprogramma Werken in de zorg van VWS, in op het stimuleren van (regionale) lerende netwerken. Voor elk van de zes Actie Leer Netwerk thema’s is er een inhoudelijk expert uitgenodigd om zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties te voorzien van kennis en inspiratie. Tot nu heeft het Actie Leer Netwerk Marc van der Meer, Peter van Lieshout, Annet de Lange en Lea Bouwmeester bereid gevonden om als ambassadeur op te treden en hieraan een actieve bijdrage te leveren.

De ambassadeurs gaan onder andere aan de slag met lerende netwerken rondom arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn. Zij dragen hun kennis over en visie op de thema’s van het Actie Leer Netwerk, uit richting beslissers, beleidsadviseurs en bestuurders die impact kunnen hebben op zorgprofessionals op de werkvloer. Deze thema’s zijn: leven lang ontwikkelen, werken naar talent, het beperken van uitstroom, gezond werken, meer uren werken en arbeidsinnovatie. Daarnaast kijken de ambassadeurs waar de zorg- en welzijnssector gebruik kan maken van kennis en ervaring uit andere (aanpalende) sectoren. Niet onbelangrijk is de doelstelling om de lerende netwerken in te richten via bestaande structuren zoals de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Juist om regionale dialogen over de gekozen thematiek aan te jagen.

Bekijk de thema’s

Ambassadeurs

De vier ambassadeurs die zich aan het Actie Leer Netwerk hebben verbonden zijn:

 • Marc van der Meer op het thema leven lang ontwikkelen
  Marc van der Meer is bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is hij wetenschappelijk adviseur voor de mbo-sector bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB). Verder is  hij sinds 2012 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NvA). Vanaf 1 januari 2016 is hij lid van de Raad van Toezicht en de Onderwijscommissie van Esprit-scholengemeenschap in Amsterdam. Sinds 2016 is hij lid van de SER in N- Brabant.
 • Peter van Lieshout op het thema werken naar talent
  Peter van Lieshout is hoogleraar Sociale wetenschappen, maatschappijwetenschappen en ASW (arbeid, zorg en welzijn) aan de Universiteit Utrecht. Hij was eerder onder meer onderzoeker bij het Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid en directeur van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Daarna was hij werkzaam bij het ministerie van VWS als directeur-generaal Gezondheidszorg en bij het ministerie van SZW als project-directeur-generaal Sociale Zekerheid en Zorg.
 • Annet de Lange op het thema gezond werken
  Annet de Lange is Lector Human Resource Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en bijzonder hoogleraar Succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit. Daarnaast bekleedt ze diverse nevenfuncties bij (internationale) universiteiten en is ze hoofd van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI).
 • Lea Bouwmeester op het thema arbeidsinnovatie
  Lea Bouwmeester is Kwartiermaker Alliantie Digitaal en Senior adviseur zorgtransformatie, digitale vaardigheden en E-health bij het ECP Platform voor de Innovatieve samenleving. Daarnaast is ze voorzitter van de redactieraad van ICT& Health, de adviescommissie Stimulering EHealth Thuis (SET) van ZonMw en lid van de adviesraad Healthy Living van TNO.

Stimulerende bijdrage

Karin Luidens, manager van het Actie Leer Netwerk: “Wij zijn er trots op dat deze mensen tijd vrij willen maken om geïnteresseerden in het werkveld bij te staan. Niet alleen met kennisontwikkeling en kennisdeling maar juist ook met het opzetten van lerende netwerken. Volgens ons kunnen dat soort netwerken een mooie en stimulerende bijdrage leveren aan het zorgen voor voldoende, goed toegeruste en tevreden zorg- en welzijnsprofessionals.”

Waar kom je ze tegen?

Elke ambassadeur is inhoudelijk expert op het betreffende thema en goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen. De ambassadeurs gaan deze kennis en informatie met het werkveld delen via inspirerende lezingen, blogs, webinars en de landelijke Actie Leer Netwerkdag op 2 december. Binnenkort stellen de ambassadeurs zichzelf voor op www.actieleernetwerk.nl en maakt het Actie Leer Netwerk de laatste twee ambassadeurs bekend. Houd de website, de nieuwsbrief en de social media kanalen van het Actie Leer Netwerk in de gaten om op de hoogte te blijven. Wil je meer weten over de ambassadeurs en wat zij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Nicolette Horn via: n.horn@actieleernetwerk.nl.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Vernieuwend Werken in de Zorg: Vernieuwen en leren

Verbeterideeën afkomstig van de werkvloer in goede banen begeleiden en in praktijk brengen: dat is wat het initiatief Vernieuwend Werken in de Zorg probeert te doen. Lees hier meer over dit Koploper-initiatief.

Lees meer
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer