Nieuws
donderdag 18 juli 2019

Actie Leer Netwerk schept Ruimte in de Regels

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Ga aan de slag met knelpunten in wet- en regelgeving die arbeidsmarktvernieuwing en de aansluiting met het onderwijs in zorg en welzijn in de weg staan. Zo luidt één van de opdrachten van het Actie Leer Netwerk. Verschillende partijen hebben de afgelopen maanden casuïstiek ingediend met de vraag naar ‘ruimte’ in wet- en regelgeving. Het Actie Leer Netwerk is met deze vraagstukken aan de slag gegaan. De uitwerkingen zijn binnenkort beschikbaar op www.actieleernetwerk.nl. Zodat alle partijen die zich met arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn bezighouden er hun voordeel mee kunnen doen.

De ingediende vraagstukken zijn divers. Soms volstaat een toelichting gericht op het vergroten van kennis of voldoet een verhelderend antwoord van het ministerie van VWS, SZW of OC&W, maar soms is een vraagstuk weerbarstiger.

Een greep uit de binnengekomen onderwerpen:

Combinatiebanen

Een aantal werkgevers actief in RAAT Flevoland verkent mogelijkheden rondom combinatiebanen. Onbekendheid met wet- en regelgeving maakt het overzien van dit vraagstuk complex. Het Actie Leer Netwerk helpt door te zoeken naar de juiste expertise die de betreffende werkgevers informeert over mogelijkheden, zodat zij verder kunnen met het maken van plannen.

Praktijk Overeenkomsten en administratieprocessen

Betrokkenen van het Deltion College in Zwolle en de regionale werkgeversorganisatie WGV Zorg en Welzijn vragen zich gezamenlijk af of een betere afstemming tussen onderwijs en werkveld mogelijk is. Bijvoorbeeld rondom Praktijk Overeenkomsten (POK) en het verlagen van de administratieprocessen. Deze casus is al in een eerder stadium ingediend. Het Actie Leer Netwerk heeft onder andere de ministeries van VWS en OCW, de Mbo-Raad en het SBB bij elkaar gebracht om dit vraagstuk te verduidelijken. Hieruit is naar voren gekomen dat er voldoende draagvlak is om dit onderwerp verder te gaan verkennen en te zoeken naar ruimte in de regels en mogelijke oplossingsrichtingen.

Vooropleiding Verpleegkundig Specialist

Er zijn ook vragen over de opleidingseisen voor instroom voor de opleiding voor Verpleegkundig Specialist en de genoten vooropleiding. Een ziekenhuis dat deze vraag indiende was in de veronderstelling dat het ministerie van VWS de regels hiervoor bepaalt. Dat is echter alleen het geval bij basisberoepen. Bij specialistische beroepen is de beroepsvereniging (MANP) degene die daarover gaat. En blijken er ook mogelijkheden voor vrijstellingen te zijn, als er contact op wordt genomen met de examencommissie.

Lees meer over Ruimte in de Regels

Zoek jij Ruimte in de Regels?

Loop jij tegen een concreet knelpunt aan? Laat het ons dan weten. We nemen contact met je op en kijken waar we kunnen helpen.
Meld een knelpunt

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
COVID-19
E-learning corona en de zorgprofessional

COVID-19 legt een zware druk op de zorg- en welzijnssector en de vraag naar meer personeel om de uitdagingen aan te gaan is groot. Als netwerkorganisatie in de sector zorg en welzijn volgt Allyoucanlearn.eu de ontwikkeli...

Lees meer
Actieleer TV
Actieleer TV over Werken naar Talent ‘Penny wise pound foolish’

‘Penny wise, pound foolish’ of in goed Nederlands: goedkoop is duurkoop. Zo luidde het antwoord van Pien de Jong, directeur kwaliteit en innovatie P&O bij Cordaan. De vraag die Marijke Roskam haar tijdens de zesde ui...

Lees meer
Blog
Peter van Lieshout – De zegeningen van Corona

Corona heeft veel leed aangericht. Er zijn mensen door overleden, chronisch geïnvalideerd geraakt, eenzaam en verward geweest, of gewoon bang en geïrriteerd. Corona heeft ook voor veel extra belasting geleid, voor zorg...

Lees meer