Nieuws
dinsdag 26 maart 2019

Actie Leer Netwerk helpt winnaar hackaton ‘Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst’ bij uitwerken en in praktijk brengen

Thema's

Alle thema's

Branches

Ambulancezorg Eerstelijnszorg Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg GGD Jeugdzorg Kraamzorg Onderwijs Ouderenzorg Overig Sociaal werk Thuiszorg

Eind november 2018 organiseerde de ‘Arbeidsmarktagenda 2023’ een speciale hackaton onder het thema ‘Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst’. Tijdens het evenement bogen zorgprofessionals en werkgevers zich  samen over uitdagingen met betrekking tot autonomie, werkplezier en uitblinken op eigen talent. Het idee ‘Hack de Procudure Dag’ van team #Wetoo kwam als winnaar uit de bus. Om hen in staat te stellen het idee tot uitwerking te brengen faciliteert het Actie Leer Netwerk het winnende team bij de uitwerking en organisatie van het concept.

In het winnende concept ‘Hack de Procedure Dag’ kunnen medewerkers en managers één dag afwijken van drie bestaande procedures die het centraal stellen van de cliënt in de weg staan. Begeleidingscapaciteit vanuit het Actie Leer Netwerk om het idee uit te werken en in de praktijk te brengen was onderdeel van de prijs. In februari en maart hebben de eerste overleggen over de organisatie van deze dag plaatsgevonden tussen de winnaars en de begeleiding.

De tweedaagse hackaton stond in het kader van het vinden van manieren en oplossingen hoe werkgevers in zorg en welzijn werknemers meer ruimte kunnen bieden. Maar ook hoe werknemers deze ruimte optimaal kunnen benutten. Met als doel om ervoor te zorgen dat werknemers meer plezier in hun werk ervaren. De achterliggende gedachte is dat autonomie een positieve bijdrage levert aan de mate waarin werknemers eigen keuzes maken en het nemen van beslissingen. Een belangrijke factor bij creëren van bevlogen en betrokken medewerkers. Het concept past uitstekend in de filosofie van actieleren. Het kan een goede bijdrage leveren aan het behoud en de betrokkenheid van zorgprofessionals.

De hackathon is een initiatief vanuit de ‘Arbeidsmarktagenda 2023. Aan het werk voor ouderen’ van sociale partners in de zorg. In de ouderenzorg zijn dringend maatregelen nodig om personeel te werven en te behouden om het groeiend aantal ouderen de juiste zorg te bieden.

Wil je graag op de hoogte blijven van dit nieuwe concept, hou dan de nieuwsbrief van het Actie leer Netwerk in de gaten. Wil je je er actief mee bemoeien, mail dan naar Wijnand Vossestein, via w.vossestein@actieleernetwerk.nl

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen