Nieuws
woensdag 11 november 2020

Aan de slag met het prognosemodel arbeidsmarkt zorg en welzijn: een webinarserie van AZW

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Alle branches

Op 3 december start het AZW het eerste webinar over het nieuwe prognosemodel van de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. De modelresultaten 2020 zijn zojuist opgeleverd en te raadplegen via www.prognosemodelzw.nl. Met behulp van het model worden prognoses opgesteld voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt tot 2030, inclusief arbeidsmarkttekorten, in de branches van zorg en welzijn. Via een scenario-editor, die naar verwachting eind november 2020 beschikbaar komt, kunnen gebruikers zelf scenario’s bouwen en doorrekenen. Hiermee is het mogelijk om de impact van beleidskeuzes zichtbaar te maken.

Wat leer je tijdens de webinars?

Deze webinarreeks bestaat uit drie inhoudelijke bijeenkomsten en een terugkomsessie. Deel 1 gaat in op het model zelf en alle (on)mogelijkheden. De tweede, derde en vierde verdiepende sessie bieden een ‘blik onder de motorkap’ van het model en geven handvatten om zelf met het model aan de slag te gaan. Deze laatste drie webinars zijn vooral interessant voor mensen die zelf aan de slag willen gaan met scenario’s.

Terugkomsessie in maart 2021

Na deelname aan de webinars ben je op de hoogte van de modelresultaten 2020, de werking van het model en de mogelijkheden ervan. In maart 2021 is er een terugkomsessie speciaal voor onderzoekers en dataspecialisten die de eerste ervaringen hebben opgedaan en inhoudelijke vragen hebben over het prognosemodel.

Over de inhoudsexperts & de gespreksleider

Lieke Lamb zal als gespreksleider deze reeks webinars begeleiden. De webinars zijn interactief met de ontwikkelaars van het model, zo kun je als deelnemer met polls en chats direct vragen stellen.

Programma in het kort:

Deel 1: donderdag 3 december – Presentatie van het prognosemodel
Deel 2: dinsdag 15 december – De werking van het prognosemodel
Deel 3: donderdag 28 januari – Aan de slag met model en het maken van scenario’s
Deel 4: dinsdag 16 maart – Delen van ervaringen van het gebruik en modelleren met het prognosemodel

Voor wie zijn deze webinars interessant?

Deze webinars zijn interessant voor alle beleidsmakers, bestuurders, (data) onderzoekers en HR-professionals in de sector zorg & welzijn. Ook andere geïnteresseerden in het prognosemodel zijn van harte welkom!

Bron en tekst: https://www.azwinfo.nl/webinarserie-aan-de-slag-met-het-prognosemodel-arbeidsmarkt-zorg-en-welzijn/

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
COVID-Scholingsaanbod voor nieuwe zorgmedewerkers

Friese zorgorganisaties, het Friesland college en GGD Fryslân hebben de handen ineengeslagen en handreikingen Infectiepreventie ontwikkeld voor nieuwe verpleegkundigen en verzorgenden. Download deze hier!

Lees meer
Zoemen met
Zoemen met impactmaker Bianca van Heeren – Amerpoort

In deze ZOOM-sessie praat Mulder met Bianca van Heeren, adviseur Arbeidsmarkt en Arbeidsmarktcommunicatie bij Amerpoort, over centraal georganiseerde recruitment.

Lees meer
Handreikingen
Organiseren van online bijeenkomsten voor ‘dummies’

Download de handreiking 'Organiseren voor online bijeenkomsten': een handboek voor ‘dummies’ waar misschien ook de ‘ervaren’ organisatoren tips uit kunnen halen. Met uitleg en hulpmiddelen om te komen tot een suc...

Lees meer