Koploper
06-2019

Verzuimaanpak

Thema's

Gezond werken

Branches

Geestelijke gezondheidszorg

Als medewerkers het naar hun zin hebben in hun baan, daalt het verzuim écht. Tot die conclusie kwam Vincent van Gogh voor GGZ, die het laagste ziekteverzuim in de GGZ heeft. In 2019 won Vincent van Gogh GGZ de Vernet Health Ranking Award in de categorie GGZ. Een nieuwe verzuimaanpak, ingegeven door stijgend verzuim na een reorganisatie, blijkt te werken in de praktijk.

De Limburgse zorginstelling voor GGZ sleepte al een landelijke prijs in de wacht voor het lage verzuim binnen de organisatie. Het zette de GGZ-instelling aan het denken: hoe doen wij dit eigenlijk? Er was namelijk geen actief verzuimbeleid. Toen vorig jaar na een reorganisatie het verzuim binnen een bepaalde tak ineens enorm steeg, kreeg Vincent van Gogh zicht op oorzaken en de eigen aanpak. Bij de reorganisatie verdween een laag betrokken managers, teams werden zelfsturend en de personeelsmanagers kregen door hun generalistische werkwijze teveel taken op het bord. Kortom: de drempel voor ziekmelden verdween toen betrokkenheid wegviel.

Specialistische begeleiding

Vincent van Gogh voor GGZ startte daarom een pilot voor verzuim. Ze schakelde een klein, extern bureau in dat gespecialiseerd is in verzuim: volgens de GGZ-instelling vraagt verzuim namelijk om deskundige, specialistische begeleiding. Een zieke medewerker meldde zich tijdens de pilot eerst ziek bij de collega’s en de leidinggevende, en werd diezelfde dag nog met een belangstellende insteek gebeld door een medewerker van het verzuimbureau. Op dag drie en dag zes was er opnieuw een telefoontje: niet om te pushen weer te gaan werken, maar om warme betrokkenheid te tonen. Het resultaat in deze pilot: het kortdurende verzuim ging drastisch omlaag. Ook voor het langdurig verzuim schakelde de GGZ-instelling het bureau in voor de verzuimbegeleiding, omdat dit nóg meer vakkennis vraagt.

Talent vergroten

Daarnaast ontdekte Vincent van Gogh voor GGZ dat het investeren in medewerkers ook invloed heeft op de verzuimcijfers. De zorginstelling is een lerende organisatie en maakt ruimte voor talent. De verzuimaanpak is niet gericht op ongezond gedrag, zoals stoppen met roken, maar juist waarderend: hoe kunnen de medewerkers hun talent vergroten? Daarom werkt Vincent van Gogh GGZ bijvoorbeeld met speciale leerafdelingen, waar innovatie en ontwikkeling centraal staan voor de medewerkers. Doordat de verzuimcijfers van de GGZ-instelling zo gedaald zijn, heeft de organisatie anderhalf miljoen euro extra te besteden. Dat steekt ze in het vergroten van het werkplezier en ontwikkelingswensen van medewerkers.

Leuk werk

Vincent van Gogh voor GGZ wil andere zorginstellingen dan ook meegeven: als je een ander verzuimbeleid wilt opstellen, begin dan bij de medewerkers. Medewerkers invloed laten hebben, ze laten leren, niet vanuit kosten denken maar vanuit opbrengsten: dat is volgens de Limburgs zorgorganisatie het belangrijkst. Investeren in leuk werk levert op de lange termijn meer op: minder verzuim en tevreden personeel dat graag in de zorg blijft werken. “Zorgmedewerkers willen graag de beste vakvrouw of vakman worden: geef ze die ruimte”, aldus Vincent van Gogh voor GGZ. Met haar verzuimaanpak draagt de instelling bij aan het thema gezond werken.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Vincent van Gogh GGZ een significant lager verzuim dan gemiddeld in de branche (GGZ). Opvallend is dat dit al jaren het geval is. De afgelopen jaren zijn er grote veranderingen doorgevoerd en er is hard gewerkt om medewerkers mee te nemen in het veranderproces. Daarnaast is de personele bezetting structureel op orde en huurt de organisatie weinig externe medewerkers in. Door het lage verzuim bespaart Vincent van Gogh 1,5 miljoen Euro. Geld wat geïnvesteerd kan worden in medewerkers en cliënten.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer