Blog

Marc van der Meer – Ergens goed in worden

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Alle branches

… geeft grote voldoening. Een vak echt in de vingers hebben -dus met inzicht werken, de vaardigheden beheersen en een montere houding aannemen- dát brengt persoonlijk genoegen. En ook professionele eer.

Kinderen hebben van jongs af aan de frisse nieuwsgierigheid om zoiets te bereiken. Zij tekenen en spelen en groeien vanzelf – zelfs als ze eens vergeten te eten. Denk nog eens terug hoe je zelf je talenten hebt ontwikkeld. Dat ging geleidelijk, met vallen en opstaan, oefenen en uitproberen. Ons ouderlijk milieu helpt, net als de omgang met vrienden en collega’s (peers!). En natuurlijk ook je studiekeuze, specialisaties en de werkervaring die je daarmee opdoet. Dat is het begin van iedere loopbaan.

Niet altijd ontluiken al die talenten vanzelf en komt het tot een gezonde mix van motivatie, kennis en vaardigheden. Iets kan inhoudelijk tegenvallen, je wordt afgeleid door bijzaken of kiest een omweg als middelen voor sport, cultuur of studie ontbreken, of als je nog niet weet wat goed bij je past.

Bij ergens goed worden gaat het steeds om de volgende stap in je studie of werk. Uitdagingen aankunnen en nieuwe toepassingen vinden. In een recent boekje hebben we gekeken naar welke vormen van samenwerking nodig zijn voor het werken aan zo’n perspectief.

Persoonlijke en beroepsmatige professionalisering gaan gemakkelijker als je wordt uitgedaagd op de werkvloer en het vertrouwen krijgt om nieuwe dingen uit te proberen. Het is helpt ook als collega’s met je reflecteren over wat daarvan het resultaat is. Laten we samen eens kijken wat er aan de hand kan zijn? Leren wordt dan een cyclisch proces en in de werkorganisatie kan het hele team zich verbeteren.

Door nieuwe technologieën en een andere zorgbehoefte bij de clientèle moeten werkorganisatie zich ook steeds aanpassen. Burgers zijn langer op zichzelf aangewezen en melden zich pas in een laat stadium bij een zorgverlener. Deze nieuwe ondersteuningsbehoefte stelt andere eisen aan het personeel, dat zich duurzaam moet ontwikkelen om zelf gezond, veerkrachtig en in goede conditie te blijven.

Het centrale idee van ons visiestuk is dat werkenden en werkzoekenden zich moeten kunnen professionaliseren en ook voldoende wendbaar moeten zijn als er onverhoopt van hen mobiliteit gevraagd wordt. Dat is niet alleen een individuele verantwoordelijkheid van werkenden, maar ook een zaak van de zorginstelling zelf, en daarmee van de regionale samenwerkingsverbanden en het landelijk beleid om dat te ondersteunen.

Volgende keer volgen hiervan enkele voorbeelden en wat je daarvan kunt leren. Nu houden we vast aan het belang van een duurzaam perspectief. Sommige zorgsectoren lopen daarin voorop, andere volgen. Dat laatste is overigens ook ergens goed in worden.

Marc van der Meer
Ambassadeur op het thema Leven lang ontwikkelen.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Vernieuwend Werken in de Zorg: Vernieuwen en leren

Verbeterideeën afkomstig van de werkvloer in goede banen begeleiden en in praktijk brengen: dat is wat het initiatief Vernieuwend Werken in de Zorg probeert te doen. Lees hier meer over dit Koploper-initiatief.

Lees meer
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer