Blog

Hoe is het nu met… De Technologie & Zorg Academie (TZA)

Thema's

Arbeidsinnovatie Beperken uitstroom Leven lang ontwikkelen

Branches

Alle branches

De Technologie & Zorg Academie (TZA) begeleidt bij bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk

Van waaruit is het idee ontstaan voor dit Koploper-initiatief?
De TZA is als idee gevormd in Twente in 2014 en in 2015 als project gestart met 5 initiatiefnemers, te weten het ROC van Twente, Livio, Roessingh Research & Development, Loohuis Groep en de gemeente Enschede. Vanaf de start was voor alle partijen helder dat de TZA financieel zelfredzaam moest zijn. Een RIF subsidie heeft die groei naar zelfstandigheid zeker geholpen. In een periode van 5 jaar heeft de TZA zich doorontwikkeld naar een coöperatieve vereniging met in de regio Twente zo’n 25 leden – (zorg)organisaties, gemeenten, leveranciers en kennisinstituten.  Wat partijen aanspreekt  in de samenwerking is de coöperatieve gedachte achter de TZA; het is de projectstatus ontstegen en men voelt zich echt lid van de coöperatieve vereniging en wil daar ook graag aan bijdragen. Om van elkaar te leren, samen weet je immers meer. Maar ook omdat veel organisaties zelf niet de kennis en tijd hebben om iets soortgelijks helemaal alleen op te bouwen. De TZA zet sterk in op leren binnen het Kennisnetwerk en maakt daarbij gebruik van eigen en gezamenlijk ontwikkeld lesmateriaal in   Academie, van Appartementen ingericht met zorgtechnologie en de ProbeerService (uitleen- en demonstratiemogelijkheden). De ProbeerService is essentieel omdat het (zorg)medewerkers en studenten de kans biedt om kennis te maken met zorgtechnologie en het uit te proberen, eventueel samen met  een zorgvrager.

Technologie & Zorg Academie breidt uit
De TZA is inmiddels een formule waarmee communities van zorgorganisaties, onderwijs en overheid uit andere regio’s een snelle doorstart kunnen maken om zorgtechnologie in de praktijk te testen en in te voeren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om zowel als zelfstandige entiteit te opereren en daarnaast intensief samen te werken en te ontwikkelen tussen de verschillende TZA-regio’s.

De werkwijze van de Academie en het Living Lab inclusief de daaraan verbonden producten en dienstverlening kunnen worden overgenomen. Kijk bijvoorbeeld naar de TZA Achterhoek; in 2020 opgericht en gevestigd in Ulft. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van TZA Drenthe wat voortkomt uit het practoraat van het Drenthecollege . Ook in IJssel-Vecht zal een TZA worden opgericht, de besprekingen daarvoor zijn in een afrondende fase. Voorjaar 2021 te vinden via TZA IJssel-Vecht.

Ontwikkelingen voor onderwijs en praktijk
Alle gezamenlijke ontwikkelingen in de Academie worden ter beschikking gesteld aan het beroepsonderwijs, zodat zij deze kunnen gebruiken in hun opleidingen. Zo is er een introductiemodule zorgtechnologie ontwikkeld en een module over ethiek & technologie. De nieuwe leergang voor medewerkers met een voortrekkersrol op het gebied van zorgtechnologie is bijna klaar. Het levert een betere implementatie van zorginnovaties in de praktijk op. In het Living Lab wordt op het gebied van het testen en onderzoeken van zorgtechnologie in en tussen de TZA-regio’s samengewerkt wat veel praktische inzichten en praktijkreviews oplevert.

Arbeidsmarkteffect
De arbeidsmarkteffecten van de aanpak van TZA zijn voor een deel kwalitatief; de inzet van zorgtechnologie heeft effect op de soort ondersteuning die je biedt aan de zorgvrager. Meer zelfredzaamheid of welzijn bij de cliënt zorgt er bijvoorbeeld voor dat je op een andere manier of door een ander type medewerker zorgt kunt laten verlenen.

Het heeft  ook een kwantitatief effect op het verminderen van het personeelstekort in zorg en welzijn. Er zijn minder professionals beschikbaar voor  meer zorgvragers en de vraag naar zorg wordt complexer. Er is sprake van een ernstig personeelstekort, nu en in  de toekomst. Mede daarom zie je in de zorg een omslag naar het verhogen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers en zorgvragers. Zorgtechnologie is een van de oplossingsrichtingen voor het tekort op de arbeidsmarkt. Immers, zorgtechnologie kan ondersteunend zijn en de zelfstandigheid van zorgvragers vergroten. Daarnaast kan zorgtechnologie ook arbeidsbesparend zijn omdat bijvoorbeeld sociale robots, smart sensoring en een slim gebruik van ECD’s ervoor zorgen dat de zorgprofessionals minder tijd kwijt zijn aan administratieve taken of minder vaak fysiek zwaar werk hoeven te verrichten. Als dan ook nog eens de zorgvrager meer en langer zelf allerlei zaken kan uitvoeren, is dat een win-win situatie of resultaat voor zowel de zorgvrager als de zorgprofessional.

De TZA in Twente werkt samen met het practoraat zorg & technologie van het ROC van Twente en het lectoraat technology, health and care van hogeschool Saxion. Ook in de andere regio’s wordt nauw samengewerkt met lecoraat en practoraat.

Meer informatie:  Technologie & Zorg Academie (TZA)
TZA Twente www.tza.nu, Contactpersoon Eric Wolkotte, e-mail: e.wolkotte@tza.nu
TZA Achterhoek www.tza-achterhoek.nu , Contactpersoon Eric Wolkotte, e-mail:  e.wolkotte@tza-achterhoek.nu
TZA Drenthe www.tza-drenthe.nu, Contactpersoon Aad Oosterhof, e-mail: a.oosterhof@tza-drenthe.nu

Meer informatie

Bekijk de Koploperpagina van de Technologie & Zorg Academie (TZA) via onderstaande button.
Koploper Technologie & Zorg Academie (TZA)

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer