Blog

Peter van Lieshout: Naar volwassen omgangsvormen

Thema's

Werken naar talent

Branches

Alle branches

In een nieuwe blog zet Prof. dr. Peter van Lieshout, ambassadeur thema Werken naar Talent, uiteen hoe we naar volwassen omgangsvormen moeten in de inrichting van de sector, naast een behandeling van digitale versnellingen, lage drempels en uitgaan van competente wezens binnen Zorg & Welzijn.

Naar volwassen omgangsvormen

We weten helemaal niet hoe veel effecten corona op de lange termijn gaat hebben op de inrichting van de zorg. Natuurlijk zijn er de voorspelbare effecten. Aan de ene kant zullen we moeten leren om meer regionaal en landelijk samen te werken, want capaciteit op de SEH en de IC is schaars.

Ons huidige organisatiemodel voor de zorg – met onafhankelijke ziekenhuizen en zorgverzekeraars – voorziet hier niet goed in. En we zullen meer moeten doen aan preventie, en vooral ook beter. De structuur met GGD-en, die de grootst mogelijke moeite hadden om hun taak te vervullen, voldoet al evenmin. En wellicht moeten we ook opnieuw gaan nadenken over de vraag of we vaccin-ontwikkeling over willen laten aan de markt.

Lagere drempel

Aan de positieve kant staat dat de zorg geleerd heeft dat er digitaal heel veel meer mogelijk is dan men bereid was om te doen. We hebben niet zo zeer nieuwe dingen geleerd – Skype bestaat al meer dan een decennium – maar we hebben wel geleerd dat veel consulten op de poli en bij de huisarts op die manier niet alleen efficiënter zijn, maar soms ook beter, om dat de drempel lager is. Een deel van die digitale versnelling zal blijven en verder worden doorgezet, en dat is winst.

De versnelling die nog veel minder in beeld is, maar die evenzeer van grote betekenis gaat zijn, is de vernieuwde omgang tussen organisatie en medewerker. Dat is, net als de digitale versnelling, geen revolutie, maar wel, zoals gezegd, een versnelling. We belijden in de zorg – net als in andere sectoren van de samenleving – al heel lang dat we medewerkers als volwassen mensen moeten gaan beschouwen, niet als trage en onkundige wezens die permanent van bovenaf aangestuurd moeten worden. Maar we doen het maar mondjesmaat.

Competente wezens

Werken op afstand heeft alle organisaties gedwongen om het werkwijze veel meer te baseren op een omgang met medewerkers die uitgaat van zelfstandige, competente en verantwoordelijke wezens. En dat deze niet alleen zelf in staat zijn om hun werk goed te structureren en te plannen, maar ook de werk-privébalans kunnen hanteren en voor zichzelf opkomen als dat nodig is. Je kan je afvragen of dat altijd goed gaat – niet iedereen beantwoord volledig en altijd aan dit beeld – maar in de praktijk wordt het noodzakelijk vanuit dit perspectief te vertrekken. En net als digitale versnelling zal de versnelling naar volwassen omgangsvormen ook na corona blijven.

Straks blijven veel medewerkers die niet met hun handen aan het bed staan, de helft van de tijd thuis. Het solitaire werk wordt daar gedaan. Werk wordt vooral een ontmoetingsplek. We kunnen medewerkers niet meer de hele dag controleren door langs te lopen om te zien of ze hun werk vlijtig en goed doen. We moeten kapitaliseren op hun vermogens. En dan wordt het onvermijdelijk dat we ze ook als volwassenen gaan behandelen als het gaat om de inrichting van hun werk, de aard van hun takenpakket, de ontwikkeling die ze daarin door willen maken en de ondersteuning die we ze geven bij de inrichting van hun loopbaan. Daar wilden we toch al ooit uitkomen, maar nu wordt het een noodzaak die ook gevoeld wordt. Waar corona al niet goed voor is”.

Tekst: Peter van Lieshout

Prof. dr. Peter van Lieshout is psycholoog en filosoof en aan Actie Leer Netwerk verbonden als Ambassadeur op het thema Werken naar Talent. Hij heeft een lange en warme relatie met zorg en welzijn. Na zijn functie als directeur-generaal Gezondheidszorg bij VWS, was hij van 2003 tot 2014 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij is parttime hoogleraar theorie van de zorg aan de Universiteit Utrecht en voorzitter Raad van Commissarissen bij Menzis. Daarnaast bekleedt hij een aantal voorzittersrollen in raden van toezicht in zorg en welzijn.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer