Blog

Arbeidsmarkt jeugdzorg in een notendop

Thema's

Alle thema's

Branches

Jeugdzorg

De jeugdzorgarbeidsmarkt staat volop in het nieuws. Aan de ene kant is er een tekort aan jeugdprofessionals en zijn de werkdruk, het ziekteverzuim en de uitstroom hoog. Aan de andere kant zijn er financiële tekorten en problemen met betrekking tot de continuïteit van de organisaties en de zorgverlening. Het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg, bekend als Jeugdzorg werkt! (het arbeidsmarktfonds waarin werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland en vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ samenwerken aan een goed werkende arbeidsmarkt) neemt allerlei initiatieven om dit tij keren.

Het Arbeidsmarktplatform Jeugdzorg heeft als doel dat jeugdzorgprofessionals hun werk op een goede en gezonde manier en met plezier kunnen doen. In het Jaarbeeld 2020 vind je een overzicht van de activiteiten van Jeugdzorg Werkt! van het afgelopen jaar. Daarnaast is er de Arbeidsmarkttafel Jeugd en het Actie Leer Netwerk: ook zij ondernemen allerlei acties voor een betere jeugdzorgarbeidsmarkt. Meer hierover lees je verderop in dit artikel. Eerst meer over de ins en outs van de arbeidsmarkt jeugdzorg.

Arbeidsmarkt jeugdzorg

Arbeidsmarktcijfers jeugdzorg

30.800 jeugdprofessionals zetten zich in voor jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. 56% van de vacatures in jeugdzorg is moeilijk te vervullen. Er is vooral een tekort aan ervaren en breed inzetbare jeugdzorgwerkers met een registratie in de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. In het eerste kwartaal van 2020 was het verzuim met 7,2 procent op het hoogst gemeten niveau sinds 2015. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de hoge werkdruk die vooral wordt veroorzaakt door agressie naar jeugdzorgprofessionals. Gemiddeld verlaat ieder jaar 11 tot 17 procent van de jeugdzorgwerkers de sector. Dat ligt vooral aan de hoge werkdruk en hoge administratieve lasten waardoor jeugdprofessionals minder tijd hebben voor de zorg aan kinderen en jongeren. Lees meer over de Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector en de arbeidsmarktcijfers jeugdzorg over het eerste kwartaal 2020.

Werken in jeugdzorg

Jeugdzorgwerkers helpen kinderen en jongeren bij het veilig en gezond opgroeien. Bij de meeste jeugdzorg is het de eigen keus van kinderen en ouders om hulp in te schakelen. Als de veiligheid en ontwikkeling van een kind ernstig wordt bedreigd, kan de kinderrechter opleggen dat iemand ingrijpt. Dat noemen we jeugdbescherming. Jeugdreclassering is een andere vorm van gedwongen jeugdzorg. Dat kan de rechter opleggen als een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd. Lees meer over de branche jeugdzorg of bekijk de infographic over de organisatie van jeugdzorg.

Opleiding

Werken in jeugdzorg kan op verschillende opleidingsniveaus: op mbo-, hbo- en wo-niveau. De functie van jeugdzorgwerker komt het meest voor. Die functie heb je op vier niveaus: A, B, C en D. Jeugdzorgwerker D is op mbo-niveau en A, B en C zijn op hbo-niveau. Lees meer over de opleidingen voor jeugdzorg.

Registratie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Jeugdzorgwerkers en andere jeugd- en gezinsprofessionals die op hbo-niveau en hoger werken, moeten geregistreerd zijn bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Deze registratie geeft aan dat ze voldoende kennis en deskundigheid hebben om het werk te doen. Lees meer over de eisen voor registratie op de website van SKJ en Jeugdzorg werkt! Als zij-instromer is het lastig om je te laten registreren voor een functie binnen jeugdzorg. Vaak voldoen zij-instromers niet aan de registratie-eisen van het SKJ. Dat betekent dat ze aanvullende scholing moeten volgen. Lees deze tips die het zij-instromers of herintreders makkelijker maken om zich te registreren.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt jeugdzorg

Sinds 2015 zijn de gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor jeugdzorg. Dat staat in de Jeugdwet. Al jaren zijn er grote problemen in jeugdzorg, ook op de arbeidsmarkt. De laatste jaren is er in de jeugdzorg hard gewerkt om de sector aantrekkelijker te maken en de werdruk, het ziekteverzuim en de uitstroom te verminderen. Werkgevers en werknemers werken hard om dit op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan Jeugdzorg werkt!, de Arbeidsmarkttafel Jeugd en de aanpak van administratieve lasten via het Covenant Stoppen met tijdschrijven.

Arbeidsmarkttafel Jeugd/Jeugdhulp. Alles in het werk

Hoe maken we het werken in jeugdhulp aantrekkelijk zodat mensen er willen komen en blijven werken? De Arbeidsmarkttafel Jeugd zet hier de schouders onder onder de noemer van Jeugdhulp. Alles in het werk. Hierin werken Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid samen aan de continuïteit en stabiliteit van de arbeidsmarkt jeugd.

Jeugdhulp. Alles in het werk gaat voor een aantrekkelijke sector en het behoud van professionals voor jeugdhulp. Jeugdhulp is breder dan de jeugdzorg en bestaat ook uit de jeugd-ggz en jeugd gehandicaptenzorg. Dat doet ze samen met professionals en organisaties, omdat zij de kennis hebben en weten wat nodig is vanuit de praktijk.

‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ jaagt aan, stimuleert, verbindt en vermeerdert wat goed werkt.

Jeugdhulp. Alles in het werk is op vier thema’s aan de slag:

 1. Inwerken en behouden
  Alles in het werk voor een goede start van een duurzame loopbaan in jeugdhulp.
 2. Blijf voor de jeugd
  Alles in het werk voor meer zicht op alle kansen en mogelijkheden voor een duurzame loopbaan binnen de jeugdhulp.
 3. Aantrekkelijke organisatie
  Alles in het werk om dé organisatie te vormen waar iedereen wil werken.
 4. Agressievrij werken
  Alles in het werk om agressie te voorkomen en/of te verminderen.

Initiatieven jeugdzorg

Goede voorbeelden

Jeugdzorgorganisaties hebben verschillende initiatieven genomen om de problemen op de arbeidsmarkt jeugdzorg het hoofd te bieden. We zetten zeven goede voorbeelden voor je op een rijtje. Laat je inspireren!

 1. Alle kansen benut Met het project ‘Arbeidsmarktproblematiek in de jeugdzorg: alle kansen benut? wil Jeugdzorg werkt! het aantal werkplekken voor zij-instromers flink verhogen. Door alle mogelijkheden voor werkgevers én voor zij-instromers inzichtelijk te maken. Er kan meer dan je denkt. Lees meer.
 2. Medewerkersreis: blijven of vertrekken? Hoe zorg je dat je de juiste medewerkers aantrekt en vasthoudt? En hoe word en blijf je als werkgever aantrekkelijk? Door een mooie medewerkersreis samen te stellen! In dit project gaan jeugdzorgorganisaties dit samen onderzoeken. Lees meer.
 3. Caseload vanuit drie perspectieven Jeugdbescherming west bekijkt de caseload – het aantal casussen waaraan een jeugzorgprofessional werkt – vanuit drie perspectieven: organisatie, team en individu. Hiermee weet ze de werkdruk te beheersen. Jeugdbescherming west heeft hiermee bereikt dat het vertrouwen van medewerkers terugkomt, het verloop in het eerste jaar van indiensttreding daalt en medewerkers vaker reflecteren op hun eigen handelen. Lees meer.
 4. Huis van Werkvermogen Met het Koplopersinitiatief ‘Huis van Vermogen’ van Jeugdhulp Friesland ga je in gesprek met een leidinggevende of collega’s om de inzetbaarheid te checken. Bij Jeugdhulp Friesland is hierdoor het verzuim en verloop afgenomen. Lees meer op de website van Jeugdzorg werkt! en het Actie Leer Netwerk.
 5. Impactmakerprijs 2020 Jeugdbescherming west won de Impactmakerprijs 2020 met het project ‘Vanaf dag één aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling’. Dat houdt in dat medewerkers de regie over hun loopbaan hebben. Het resultaat: Jeugdbescherming west heeft meer aandacht voor de vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers en het ziekteverzuim is lager. Lees meer op de website van Jeugdzorg werkt! en het Actie Leer Netwerk.
 6. Jouw kansen in de jeugdhulp De website ‘Jouw kansen in de jeugdhulp’ is een mooi voorbeeld van hoe jeugdzorgwerkers zich kunnen ontwikkelen in hun eigen of een andere functie. Het is een initiatief van jeugdhulporganisaties in de regio Amsterdam. Lees meer.
 7. Focus op de bedoeling Jeugdbescherming Gelderland werkt volgens ‘Focus op de bedoeling’. De professionaliteit van de jeugdzorgwerker staat hierin centraal en zaken die het efficiënt werken in de weg staan, worden opgelost. Gevolg: daling van het ziekteverzuim en personeelsverloop, meer zorg aan kinderen en gezinnen en meer werkplezier. Lees meer.

Meer weten?

Er gebeurt veel. Dat moet ook, want de uitdagingen in jeugdzorg zijn groot. Blijf op de hoogte en geef je op voor 1. de nieuwsbrief van Jeugdzorg werkt! en 2. de nieuwsbrief van het Actie Leer Netwerk. In de eerste nieuwsbrief vind je alle activiteiten van het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg en Jeugdhulp. Alles in het werk. In de tweede nieuwsbrief staat informatie over de arbeidsmarkt zorg en welzijn en vernieuwende initiatieven om de personeelstekorten in deze sector aan te pakken.

Voor vragen kun je contact opnemen met:

Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg
Secretaris Johan Ketelaars: 06-1417200 of jketelaars@fcb.nl

Jeugdhulp. Alles in het werk
Programmaleider Arbeidsmarkt Jeugd Henrieke van Diermen: 06-28264642 of jeugdhulpallesinhetwerk@fcb.nl

Actie Leer Netwerk
Senior adviseur Karen Hofstede: 06-13607770 of k.hofstede@actieleernetwerk.nl

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer