Op 20 juni organiseren we een actief middagprogramma in ‘De Werkplaats’. Dit is dé plek om samen aan de slag te gaan om verandering in de eigen praktijk verder te brengen. We doen dit door een gevarieerd programma waar leren van elkaar, inspireren en samen netwerkleren centraal staan. Je kunt deze middag kiezen uit een aantal interactieve werksessies.

In de ochtend vindt er een Koploperbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met deRotterdamseZorg. Tijdens de bijeenkomst worden nieuwe Koplopers benoemd door het ministerie van VWS. Koplopers zijn impactvolle initiatieven bedacht en uitgevoerd door samenwerkende zorg- en welzijn organisaties. Deze koplopers nemen je mee in de initiatieven en gaan daarna in meerdere presentatierondes in gesprek met geïnteresseerden over hun oplossingen, leerervaring en aanpak. Je hoort hun succes- én hun faalfactoren! Het doel is om van elkaar te leren en mooie initiatieven verder te brengen. Meer informatie over de Koploperbijeenkomst op 20 juni

Waar en wanneer

Datum: 20 juni 2024

Locatie: De Fruitvis, Marconistraat 43, 3029 AH Rotterdam 

Programma

12.30 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 15.20 uur De Werkplaats (2 workshopsronde)
15.20 – 15.30 uur Plenaire afsluiting
15.30 – 16.00 uur Borrel

Programma De Werkplaats

Wat kun je deze middag in de Werkplaats verwachten?  

 • ‘Op de fiets door de wijk’ met de Expobike, in gesprek met studenten die met de bakfiets zorgtechnologie aan huis brengen.
 • Hoe zet je een lerend netwerk op? Laat je inspireren door de ervaring van deelnemers.
  Hoe kun je samen leren over de thema’s inclusie en diversiteit in een lerend netwerk, de praktijk vertelt. Je krijgt tips en tricks van professionals. Een korte praktische workshop over hoe en waarom je een lerend netwerk opstart. Een lerend netwerk is een krachtige manier van samenwerken. Je gebruikt de kennis die er in het netwerk is en kunt deze toepassen in je eigen praktijk. Tijdens deze workshop geven we je informatie over hoe je een lerend netwerk aanpakt en we delen ervaringen uit de praktijk. Je krijgt van ons de volgende garanties:  
  – We gaan samen lachen 
  – Je weet waarom een lerend netwerk handig is 
  – Je kan de tips & trics onthouden  
  – Je hebt al even ervaren wat ‘leren van en met elkaar’ betekent. 
  En de presentatie krijg je mee naar huis als praktisch stappenplan.
 • Hoe steekt de mantelzorg academie in elkaar en welke kansen liggen er bij mantelzorg?
  Leer meer over twee verschillende programma’s voor ondersteuning van patiënten en mantelzorgers zodat zij een groot deel van deze zorg zelf kunnen oppakken en de zorg aansluit bij hun wensen en behoeften. Hiermee neemt de zelfredzaamheid toe en vermindert de druk op de (thuis)zorg.  Het Maastricht UMC+ ontwikkelde de Academie voor Patiënt en Mantelzorg (APM) en werd hiermee in 2023 Koploper. Hier leren patiënten en hun mantelzorgers zorghandelingen zelf thuis uit te voeren. Om het initiatief landelijk op te schalen werd onlangs Stichting KOMPAZ opgericht. De Stichting helpt zorg- en welzijnsinstellingen bij de passende inrichting van zelfmanagementondersteuning voor hun patiënten, cliënten en mantelzorgers.
  De regio Rotterdam kent een andere aanpak. Vanuit het programma Samen voor kwetsbare ouderen 010 werken ziekenhuizen (SRZ), VVT (ConForte), huisartsen (Rijnmond Dokters), gemeente Rotterdam, zorgkantoor, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en welzijnsorganisaties WIN010 samen om persoonsgerichte en doelmatige zorg te organiseren die aansluit bij de wensen en behoefte van kwetsbare ouderen en hun naasten. Kom langs bij deze workshop om ideeën op te doen! 
 • Talent is overal, samen in gesprek over het talent wat staat te trappelen om in zorg- en welzijn aan de slag te gaan.
  Laat je inspireren door vernieuwde aanpakken! Van statushouders naar buitenlands talent! Want alle talenten hebben we hard nodig in zorg en welzijn, maar waar vind je ze? En nog belangrijker, hoe zet je ze goed in op de werkvloer? Er zijn al veel mooie initiatieven en ideeën in regio Rotterdam en nog heel veel vraagstukken! Alles komt aan bod tijdens deze inspiratiesessie over hoe verschillende talenten ingezet kunnen worden. Ontdek welke stap jij morgen al kan zetten! Verken met elkaar waar de samenwerking kan ontstaan! De workshop wordt verzorgd door Sam Ruesink, adviseur bij deRotterdamseZorg.
 • Aan de slag met ‘reflecteren door middel van tekenen’. Taal is soms overschat, wat kan beeld betekenen in het vertellen van je veranderverhaal
  Leer je verandering tekenen! In deze masterclass ontdek en leer je een tekentechniek waarmee je visueel kunt reflecteren op jouw activiteiten. Een vraag rondom veranderen, leren of innoveren is vaak niet eenduidig. Welke vragen liggen erachter? Wat is bekend en wat niet? Wat is je eigen rol? Hoe denk je daar effectief over na? 
  Tijdens deze workshop leer je hoe je je denken op papier in kaart brengt. In symbolen, lijnen en steekwoorden. Dat maakt dat je er van een afstandje naar kunt kijken en dat je er sámen op kunt reflecteren. De workshop wordt verzorgd door Kim van den Berg. Zij helpt projectleiders, procesbegeleiders en adviseurs om complexe vraagstukken in kaart te brengen.  Daarnaast leert Kim professionals om hun denkprocessen op een andere manier vorm te geven en visueel te reflecteren.
  Let op! Deze workshop duurt 2 workshoprondes (90 minuten)

Aanmelden De Werkplaats

Het is op dit moment niet meer mogelijk om in te schrijven voor deze bijeenkomst. Wil je toch komen? Mail dan naar info@actieleernetwerk.nl.

Met wie wil je deze link delen?

Deel