Werken in de Zorg

Voldoende, tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn

Actieprogramma Werken in de Zorg

“Het doel is nu en in de toekomst goede zorg en welzijn te kunnen blijven bieden. Hiervoor is het essentieel dat we voldoende medewerkers hebben, die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het belangrijke werk dat zij doen. De ambitie is daarom een tekort van nul of daar dichtbij.”

Dit citaat komt uit de inleiding van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met het actieprogramma heeft het ministerie ook het Actie Leer Netwerk gelanceerd. In de Nederlandse zorg- en welzijnssector werken ruim 1,4 miljoen mensen. De verwachting is dat één op de vier Nederlanders over 25 jaar in deze sector werkt. Dit maakt zorg en welzijn de grootste sector op de arbeidsmarkt. Daarom is het goed op orde houden van het personeelsbestand van groot belang.

Met haar actieprogramma Werken in de Zorg wil het ministerie, samen met alle relevante partijen, tot een sluitende aanpak komen van de personeelstekorten in de zorg. “Het tekort aan medewerkers is een van de belangrijkste uitdagingen voor iedereen die iets te maken heeft met zorg en welzijn”, aldus de openingszin van het actieprogramma Werken in de Zorg dat in maart 2018 door minister Hugo de Jonge is gepresenteerd.

Bekijk het actieprogramma

Actielijnen

Het programma Werken in de Zorg kent drie actielijnen:

  • Meer kiezen voor de zorg;
  • Beter leren in de zorg;
  • Anders werken in de zorg.

Met deze drie actielijnen wil het ministerie duidelijk laten zien dat het niet alleen om meer, maar ook om beter en anders werken gaat. Het ministerie legt het zwaartepunt van dit actieprogramma op veranderen in de regio. Daarbij zijn de regionale actieplannen een belangrijk onderdeel.

Actie-Leer-Netwerk---Werken-in-de-zorgIn alle 28 arbeidsmarktregio’s maken werkgevers en onderwijs een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Bij de plannen zijn ook zorginkopers, overheden (bijvoorbeeld gemeenten en UWV) en medewerkers betrokken. In de RAAT’s nemen partijen hun (bestuurlijke) verantwoordelijkheid en zijn intenties, afspraken en doelen vastgelegd om actiegericht en beleidsmatig tot oplossingen te komen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat het actieprogramma Werken in de Zorg een succes wordt. Dat is belangrijk om de zorg in Nederland toegankelijk te houden, met name voor de mensen die daarop zijn aangewezen. Daarom wil zij nadrukkelijk de RAAT’s ondersteunen en waar nodig aanjagen, het gezamenlijk leren bevorderen én ervoor zorgen dat knelpunten worden opgelost. Ook heeft het ministerie behoefte aan monitoring van de voortgang van alle activiteiten die in het kader van het actieprogramma Werken in de Zorg worden ondernomen.

Sturingsmodel

Daarom is ten behoeve van het programma Werken in de Zorg een sturingsmodel ingericht. Het sturingsmodel bestaat uit de volgende – met elkaar samenhangende – onderdelen: