Meer uren werken

Meer uren of grote contracten aanbieden brengt de arbeidsmarkt weer in beweging

Bekijk alle artikelen
Met ambassadeur
Drs. Wieteke Graven
Meer uren werken kan het personeelstekort in de zorg oplossen
Navigeer naar

Drs. Wieteke Graven

Meer uren werken kan het personeelstekort in de zorg oplossen

Meer uren werken: een thema van het Actie Leer Netwerk waarbinnen veel ontwikkelingen plaatsvinden. Kersverse ambassadeur van dit thema is Wieteke Graven van Stichting het Potentieel Pakken. Zij houdt zich al enkele jaren bezig met de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, en sinds kort met het thema deeltijdwerk in de zorg.

Als iedere deeltijdwerker in de zorg gemiddeld een uur per week meer zou werken, zouden de personeelstekorten in de sector in theorie zijn opgelost. Dat is een conclusie van het Power of Parity-rapport van McKinsey & Company (2018), waaraan Graven meeschreef. ‘Dat statement staat nu bekend als het “fameuze uur extra” in de zorg. Dat was toen nog potentieel op papier, maar we zijn met dat idee in gedachten binnen twee zorgorganisaties een initiatief begonnen: “Op de vloer”. We onderzochten of werknemers daadwerkelijk meer wilden werken, wie die werknemers waren en wat ze nodig hadden om die stap te zetten. Want dat is vaak wat werknemers weerhoudt: de voorwaarden zijn of lijken niet altijd gunstig’, zegt Graven. Belangrijke voorwaarden voor deeltijdwerkers in de zorg om meer uren te maken bleken vooral: een redelijke beloning, een manageble rooster en flexibiliteit om later in de loopbaan weer af- of verder op te schalen in uren als dat beter bij de eigen situatie past.

Geen prioriteit

De ervaring leert volgens Graven dat zorgmedewerkers dénken dat meer uren werken niet loont, en dat het ongunstige roosters oplevert die teveel invloed hebben op het privéleven. ‘Werknemers zijn vaak onbekend met wat het nou concreet betekent als je van 20 naar 24 uur gaat. Werkgevers brengen het onderwerp niet vaak op, informatie is vaak lastig te achterhalen en werknemers gaan er niet snel voor zitten om dat zelf uit te zoeken. Het is dus zaak dat organisaties het onderwerp op de kaart zetten, bespreekbaar maken. We merken dat het verhogen van de deeltijdfactor voor veel zorgorganisaties geen prioriteit heeft als oplossing van het personeelsprobleem. De focus ligt enorm op werven. Ik zou bestuurders, hr-professionals en managers willen uitnodigen om eens voor zichzelf inzichtelijk te maken wat het zou opleveren als 25 procent van de huidige deeltijdwerkers vier uur per week meer gaat werken. Wat zou dat dan doen met de personeelstekorten? Zet dat af tegen de kosten en tijd voor werven: zou het lonen die tijd en middelen in te zetten om het voor huidige werknemers aantrekkelijker te maken meer uren te gaan werken?’

Kleine contracten

Ook is het goed als werknemers in de zorg beseffen dat praten over meer werken helemaal niet betekent dat je 36 uur moet gaan draaien, benadrukt Graven. ‘We weten dat vijftig procent van de werknemers in de zorg minder dan 25 uur per week werkt. Juist voor de groep mensen met een contract tussen de 20 en 28 uur zou meer werken betekenen dat zij nog steeds veel tijd hebben voor andere dingen naast het werk. Bijvoorbeeld als je van 20 naar 24 uur gaat, of van 24 naar 28 uur. Het lijkt soms alsof we meer uren werken zien als onrecht dat ons wordt aangedaan, maar werken brengt veel goede dingen. Zeker in de zorg draag je echt iets bij, doe je iets waardevols. Je hoort ergens bij, krijgt ontwikkelingskansen, een materiële beloning. Ik zet me er met plezier voor in om dit onderwerp binnen organisaties op de kaart te zetten en mensen aan het denken te zetten.’

Dit doet Wieteke Graven

Wieteke Graven is oprichter en voorzitter bij stichting Het Potentieel Pakken met als missie het optimaal benutten van vrouwelijk talent op de arbeidsmarkt. Vanuit deze rol is ze ambassadeur van het Actie Leer Netwerk op het thema Meer uren werken. Na het behalen van haar masters degree in Economie aan de Universiteit Maastricht (2001), werkte zij in Nederland en het buitenland in de financiële sector, Shell en de afgelopen jaren als partner bij strategisch adviesbureau McKinsey & Company. Graven is recentelijk haar PhD aan de Vrije Universiteit Amsterdam gestart op het onderwerp keuze van arbeidsuren.

Koplopers in Meer Uren Werken

Het Actie Leer Netwerk heeft voorbeelden verzameld binnen het thema Meer Uren Werken. Lees over de Koploperinitiatieven en kijk hoe je dit kunt toepassen binnen jouw eigen organisatie.
Bekijk Koplopers

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer