Actie Leer Netwerk

Wat is het Actie Leer Netwerk?

Jaaroverzicht 2019

2019 stond voor het Actie Leer Netwerk in het teken van doorpakken en opstarten. Samen met alle betrokkenen is er veel bereikt. Er is hard gewerkt aan het bieden van inspiratie, inzichten en handvatten voor het  aanpakken van de personeelsuitdagingen in zorg en welzijn. Het Actie Leer Netwerk kijkt terug op een mooi jaar en dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd.

Jaaroverzicht 2019 - Actie Leer Netwerk - Werken in de Zorg

Inspiratie en goede voorbeelden

Zo zijn er 40 vernieuwende initiatieven toegetreden tot het Koplopernetwerk. Eind 2019 stond het totaal Koploperinitiatieven op 120. Voor vijf van de zes thema’s hebben inhoudelijke experts zich in 2019 als ambassadeur aan het Actie Leer Netwerk verbonden. Daarnaast hebben ruim 400 mensen bijeenkomsten van het Actie Leer Netwerk bezocht. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van kennisdelen, inspiratie en het verder brengen van goede voorbeelden.

Actieleren

Ook is er tijd en aandacht gegeven aan het verder brengen van actieleren als methodiek bij arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn.Tijdens diverse workshops en bijeenkomsten maakte de sector kennis met deze methode en kregen praktische handvatten aangereikt. Onder de titel Falend Vooruit introduceerde het Actie Leer Netwerk ook een andere vorm van leren. Hierin worden verhalen en podcasts verzameld van initiatieven die niet liepen zoals gepland.

Drie best gelezen artikelen

Actieleernetwerkdag

Tijdens de Actie Leer Netwerk Dag op 2 december kwamen ruim 500 mensen naar ’s-Hertogenbosch. Een mooie en inspirerende dag die helemaal in het teken stond van het anders en vernieuwend organiseren van zorg en welzijn.

Benieuwd wat het Actie Leer Netwerk nog meer in 2019 heeft bereikt? Klik op de afbeelding hieronder en download het jaaroverzicht!