Actie Leer Netwerk

Wat is het Actie Leer Netwerk?

FAQ Actie Leer Netwerk

RegioPlus en het Actie Leer Netwerk maken zich allebei hard voor een gezonde en evenwichtige arbeidsmarkt zorg en welzijn. RegioPlus werkt daarbij vanuit de gezamenlijke behoeften van de veertien regionale werkgeversorganisaties,  het Actie Leer Netwerk werkt vanuit het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van VWS.

Actief voor een gezonde arbeidsmarkt zorg en welzijn

We bieden – ieder vanuit onze eigen rol en expertise – zorg- en welzijnsorganisaties ondersteuning en inspiratie bij het aanpakken van arbeidsmarktuitdagingen. We stimuleren om op een andere manier naar oplossingen voor instroom, doorstroom en uitstroom te kijken en met een vernieuwende aanpak de huidige en toekomstige tekorten het hoofd te bieden.

Bij RegioPlus gebeurt dat onder andere via de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT).  Regio’s leren van elkaar over wat werkt en wat niet, wisselen kennis uit over hoe projecten op te starten en waar de valkuilen zitten. Het delen van deze ervaringen en voorbeelden zorgt voor een versnelling van de inspanningen. De samenwerking met andere regionale partijen zoals onderwijs, is hier een vast onderdeel van.

Het Actie Leer Netwerk faciliteert, ondersteunt en inspireert partijen om met vernieuwende initiatieven de personeelstekorten aan te pakken. Dit gebeurt onder andere door het opbouwen van een netwerk van organisaties in zorg, welzijn en onderwijs die opvallend vooruitstrevend bezig zijn met anders werken, met opleiden en met het aantrekken en behouden van medewerkers. Dit netwerk van ‘Koplopers’ inspireert organisaties om met een andere bril en nieuwe methodieken de uitdaging van het personeelstekort aan te gaan.

De arbeidsmarktvraagstukken die de kern vormen van het werk van RegioPlus en de werkwijze en activiteiten van het Actie Leer Netwerk raken en versterken elkaar. Daarom vindt er regelmatig overleg plaats. We bespreken hoe zorg- en welzijnsorganisaties te ondersteunen bij het realiseren van hun ambities voor gezonde en gemotiveerde medewerkers. En hoe we kennis en ervaringen kunnen delen.

RegioPlus: schakel tussen regionaal en landelijk

Voor de regionale werkgeversorganisaties is RegioPlus een belangrijke partner als het gaat om het afstemmen van landelijk beleid op regionale behoeften en andersom. Daarnaast komt de in de regio’s opgedane kennis samen binnen het landelijke samenwerkingsverband. RegioPlus is daarmee ook een kennisnetwerk voor de arbeidsmarkt zorg en welzijn.

Actie Leer Netwerk: aanjager van vernieuwing

Naast het Koplopernetwerk stimuleert Actie Leer Netwerk partijen om actieleren in te zetten bij veranderprocessen die tot arbeidsmarktvernieuwing moeten leiden. En, waar nodig adresseert en agendeert het Actie Leer Netwerk aangedragen knelpunten in wet- en regelgeving die arbeidsmarktvernieuwing en de aansluiting met het onderwijs in de weg staan. Samen met betrokken partijen en ministeries zoeken we naar mogelijke ‘Ruimte in de Regels’.

Lees meer

Het Actie Leer Netwerk brengt goede voorbeelden van toepassingen verder. Als je een nieuw product hebt ontwikkeld voor de sector zorg en welzijn, adviseren we je deze bij zorgorganisaties aan te bieden. Werkt de toepassing daar goed en draagt deze bij aan het terugdringen van het personeelstekort, kun je je bij het Actie Leer Netwerk aanmelden als Koploper. Zie voor meer informatie deze pagina.