Zet jouw initiatief op de kaart!

Koplopercommunicatie

Waarover kun je communiceren?

Er zijn verschillende onderwerpen waarover je als Koploper kunt communiceren.

Denk aan berichten over de waardering van het project: medewerker tevredenheid, de beleving door cliënten en indien relevant studenttevredenheid. Waarom is deze manier van werken succesvol, prettiger, beter of efficiënter? Ook kan je anderen op de hoogte stellen van de voortgang van het proces of de resultaten. Vergeet vooral ook niet de impact op de werkvloer te benoemen. Tenslotte kan er gecommuniceerd worden over verschillende activiteiten, zoals de organisatie van speciale bijeenkomsten.

Wat kun je zelf doen om het Koploperschap te promoten?

 • Plaatsen van nieuwsitem, clickbanner of pagina op intra- en/of extranet;
 • Plaatsen van nieuwsitem, clickbanner of pagina op de eigen website;
 • Opnemen nieuwsitem of clickbanner in digitale nieuwsbrieven;
 • Toevoegen clickbanner aan digitale email handtekening; – e-mailhandtekening;
 • Delen van interessante informatie via sociale mediakanalen;
 • Benaderen van vakbladen, huis-aan-huis-krant, regionale en landelijke dag en/of weekbladen;
 • Organiseren bijeenkomsten voor collega-zorgorganisaties, overheid, onderwijs, etc.

Bekijk de beschikbare middelen

Tips

Ben je in de gelegenheid om het jullie goede voorbeeld verder te brengen door het organiseren van bijeenkomsten, houd dan deze tips in het achterhoofd:

 • Laat het Actie Leer Netwerk weten wat er gaat gebeuren, zodat we kunnen helpen met extra exposure via de Actie Leer Netwerkkanalen;
 • Neem contact op met de communicatie/organisatiemedewerkers van de eventuele partners van om af te stemmen;
 • Probeer in de voorbereiding alvast (online) exposure te genereren;
 • Tijdens de bijeenkomst kun je extra aandacht genereren door de lokale, landelijke of vakmedia uit te nodigen of bijvoorbeeld een interview aan te bieden. Houd rekening met de mogelijke vertrouwelijkheid van de bijeenkomst, bij een bestuurlijk lerend netwerk is de aanwezigheid van pers wellicht niet handig.
 • Zorg voor een goede fotograaf om de bijeenkomst vast te leggen. Vergeet niet om aan te geven dat de beelden in het netwerk worden verspreid. Breng de deelnemers vooraf op de hoogte over de aanwezigheid van de fotograaf. Deel het beeldmateriaal met een heldere toelichting over aanleiding, doel en uitkomsten via je eigen (online) kanalen.
 • Vergeet in sociale mediaberichten niet het Actie Leer Netwerk te taggen (: Twitter@ActieLeer, LinkedIn: @Actie-Leer-Netwerk).
 • Indien mogelijk ontvangt het Actie Leer Netwerk ook graag de foto’s. Deze kun je via We Transfer sturen naar: info@actieleernetwerk.nl.
 • Geef een korte beschrijving van jullie initiatief, de bereikte resultaten en de impact van het initiatief op de werkvloer. Quotes van betrokken bestuurders of medewerkers werken hierbij altijd goed.

Communicatie door het Actie Leer Netwerk

Website 

Alle Koploperinititatieven krijgen een eigen pagina. De aangeleverde informatie vormt de basis voor de tekst op deze pagina.  De initiatieven zijn op basis van sector en onderstaande thema’s gecategoriseerd.

 • Beperken uitstroom: loopbaanontwikkeling, employability
 • Meer uren werken: optimaal benutten van arbeidspotentieelLeven lang ontwikkelen: afstemmen onderwijs en arbeidsmarkt
 • Gezond werken: vitaliteit, inzetbaarheid
 • Werken naar talent: jobcarving, jobcrafting
 • Arbeidsinnovatie: anders organiseren, samenwerken, techniek

Op elke pagina is er ruimte om alle partners en/of betrokken partijen te benoemen en interessante content zoals filmpjes, brochures of andere relevante content te plaatsen.
Social media 

Het Actie Leer Netwerk schenkt aandacht aan alle Koploperinitiatieven via Twitter (@Actieleer) en de LinkedIn-bedrijfspagina (@actie-leer-netwerk). Daarnaast is er een open Actie Leer Netwerk LinkedIn-groep. Klik hier om je voor deze groep te aanmelden.

Bijeenkomsten 

Het Actie Leer Netwerk organiseert een aantal keer per jaar regionale en landelijke Koploperbijeenkomsten. Daar worden nieuwe Koplopers welkom geheten en geïntroduceerd en kunnen Koplopers ervaringen met elkaar uitwisselen. Als nieuwe Koploper ontvang je een uitnodiging voor een van de eerstvolgende koploperbijeenkomsten. Werksessies om met actieleren goede voorbeelden verder te brengen maken altijd deel uit van deze bijeenkomsten. Wil je jullie initiatief in zo’n sessie verder brengen of anderen inspireren, laat het ons weten door te mailen naar l.lange@actieleernetwerk.nl. Elk jaar is er in december een Actie Leer Netwerkdag, waarbij de hele Actie Leer Netwerkbeweging bij elkaar komt.  Ook brengt het Actie Leer Netwerk regelmatig individuele bezoeken aan de Koplopers. Houd de agenda op de website in de gaten voor alle activiteiten en abonneer je op de nieuwsbrief.

Ondersteuning communicatie Koplopernetwerk 

Het Actie Leer Netwerk stimuleert en faciliteert de communicatie door de Koplopers en kan hierbij ondersteunen. Daarnaast kan het Actie Leer Netwerk Koplopers een podium bieden en/of organiseren om je initiatief te profileren.