Impactsymposium 2021

Leren impact te maken op de arbeidsmarkt in Zorg & Welzijn

Meld je aan!

Impactmakerprijs 2021

Tijdens de Impactsymposium wordt ook dit jaar de Impactmakerprijs uitgereikt. Organisaties die projecten of initiatieven hebben opgezet om het personeelstekort in zorg en welzijn terug te dringen maken kans. Heb jullie een succesvolle arbeidsmarktaanpak, meld je dan aan voor 1 november.

Impactmakerprijs pagina

Meer informatie over de Impactmakerprijs? Bezoek de speciale Impactmakerprijs pagina. Hier vind je naast het aanmeldingsformulier ook informatie over de criteria en voorwaarden, de jury én de aanmoedigingsprijs (voor de Bewegingmaker van 2021).
Ga naar Impactmakerprijs pagina

De eerste aanmeldingen zijn al binnen:

 • Lefgozers: Ruim 320.000 mensen in de Nederlandse beroepsbevolking denken er wel eens over na om een overstap te maken naar de zorg. Hun hart trekt al in die richting, het hoofd is vaak nog niet zo ver. De vraag is dan ook: hoe breng je die mensen in beweging. Wat houdt hen tegen om de stap te zetten? En hoe zorg je er als zorgorganisatie voor dat je deze bijzondere doelgroep daadwerkelijk bindt en behoudt? Daarnaast is het veranderen van baan en overstappen naar een nieuw werkveld ontzettend spannend. Begeleiding in dat spannende proces is het laatste ingrediënt dat zijinstromers nodig hebben om de stap daadwerkelijk te zetten. In het Lefgozer traject worden zijinstromers hierin vanaf dag één goed begeleid, persoonlijk en snel.
 • Conforte Innovatielab: Het Conforte Innovatielab ondersteunt (zorg)professionals van de Rotterdamse ouderenzorg om zelf
  een transitie naar slimmere zorg te maken, meer werk plezier te ervaren, sterker in het werk te staan
  om een grotere impact te realiseren op de kwaliteit van zorg voor de cliënt en/of bewoner, de
  betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van de zorg.
 • Buddy’s in de zorg: In april 2020 is vanuit de werkvloer het initiatief opgezet om zorgverleners te ontlasten op de COVID-afdeling door de inzet van buddy’s. Nu de druk door COVID-zorg afneemt neemt echter de reguliere zorg weer toe, waardoor buddy’s nu ziekenhuisbreed worden ingezet om zorgpersoneel taken uit handen te nemen. Doordat nationaal de zorgbehoefte alleen maar zal toenemen en zorgpersoneel schaars is is inzet van buddy’s een uitstekende manier om de zorg efficiënter in te richten en kwaliteit te behouden/ te verbeteren.
 • Digivaardig binnen carintreggeland: Medewerkers die digitaal vaardig zijn hebben minder tijd nodig voor bijvoorbeeld het werken in een zorgdossier, waardoor er meer tijd beschikbaar is voor cliëntcontact. Het omarmen van deze zorgtechnologie gaat alleen niet altijd vanzelf. Carintreggeland is gestart met het project Digivaardig om de adoptie van nieuwe technologie te verbeteren en uiteindelijk de werkdruk te verminderen.
 • Academie LIZ: Coöperatie LIZ heeft een nieuwe organisatie ontwikkeld waarbij de praktijkopleider de basis is van de onderneming. Door een kweekvijver te realiseren in de vorm van thuiszorg (wijkteams) is het mogelijk om door middel van praktijkleren het vak zorg en/of welzijn te leren vanuit praktijk. Hierbij draait LIZ de boel om: de praktijk wordt ondersteund door onderwijs en middels een persoonlijke leerroute en leervraag wordt een inhoudelijke casus verdiept en eigen gemaakt op haar of zijn haar niveaus en talent.
 • Vernieuwend Werken in de Zorg: Dit Koploperinitiatief van Reinaerde is een ontwikkeltraject voor zorgprofessionals. Ongeacht de kennis en ervaring die ze meebrengen of de branche waarin ze werken. Tijdens het programma gaan de zorgprofessionals aan de slag met een eigen knelpunt, die ze als uitdaging en vraagstuk leren kennen. Ze leren hoe ze dit knelpunt stap voor stap door te vernieuwen kunnen oplossen.
 • WelSlagen: Dit Koploperinitiatief van zorginstelling Laurens is een instroom- en toeleidingstraject naar de zorg voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De aanleiding voor het samenwerkingsverband tussen zorgorganisatie Laurens, gemeente Rotterdam en Calibris Advies, was een groeiend te kort aan personeel. Door deze aanpak wil Laurens een grotere instroom van nieuwe medewerkers creëren en bestaand personeel behouden.
 • Zorg en Werk: “Samen doen we het anders!” Verschillende verpleeghuis zorgorganisaties werken samen aan een moderne werkrelatie. Zij werken parallel met de medewerkers en het management op locatie aan een betere inrichting en organisatie van de zorg. Daarvoor halen ze kennis op bij alle medewerkers op locatie. Ze hopen hiermee samen met de medewerkers de vaak al langer lopende organisatieproblemen op te lossen.

Meld je aan voor de Impactmakerprijs 2021

Wil je met je initiatief kans maken op de Impactmakerprijs 2021? Meld je dan direct aan!
Direct aanmelden