Wouter Wolters
Innovatie-adviseur, -strateeg, implementatiespecialist

Branches

Eerstelijnszorg Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg GGD Jeugdzorg Ouderenzorg Sociaal werk Ziekenhuizen

Visie op actieleren:

Gezamenlijk de toegevoegde waarde achterhalen en keuzes voor innovatie maken zodat leren aansluit bij intrinsieke drijfveren en de praktijk van ieder.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)