Sanne Roemen
Facilitator van co-creatie

Branches

Alle branches

Visie op actieleren:

Problemen dien je op te lossen met de mensen die er door geraakt worden. Het is een proces van onderzoek, reflectie, vormgeven, testen, bijstellen waarbij je continu leert. Het vraagt om inzicht in alle beschikbare informatie. Onderling vertrouwen en ‘veilig falen’.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)