Mertine Middelkoop
Facilitator, coach, trainer

Branches

Alle branches

Visie op actieleren:

Ik ben een groot voorstander van leren door te doen. Een veilige omgeving is hierbij één van de voorwaardes.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)