Marjolijn de Graaf
Change facilitator

Branches

Alle branches

Visie op actieleren:

Ik werk reeds 20 jaar met ‘co-creatie’: het gezamenlijk en gestructureerd vinden van oplossingen voor complexe problemen, waarin de betrokkenen van alle organisatielagen vanuit eigen perspectief een bijdrage leveren. Experimenteren is vanuit mijn Toegepaste Cognitieve Psychologie (nu: Design Thinking) achtergrond een cruciale manier om te leren en ontwikkelen. Naast co-creatie en experimenteren vind ik geinformeerde (evidence-driven) en gedragen (verdict-driven) besluiten een belangrijk onderdeel van actieleren. In 2018 heb ik meegeschreven aan het boek “Verandering begeleiden – een agogische basis voor sociaal werkers”, zie deze link.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)