Lonneke de Laat
Regiseur LEV/ advies leren en ontwikkelen

Branches

Gehandicaptenzorg

Visie op actieleren:

“Actieleren roept bij mij op: Lerend werken ,werkend leren, waarderend, eigenaarschap 50/50, talentgericht, experimenteren, durf, faciliteren, vertrouwen op de ander, gelijkwaardig en inclusief (betekend niet gelijk, ieder zijn aandeel) de koers richting geven maar niet volledig inrichten, de eindgebruiker is altijd partner in ontwikkelen, plezier, leren van paradoxen, meedoen is meer dan alleen ‘ja’ zeggen, alleen ga je sneller, samen kom je verder, creatief, bruggen bouwen terwijl je erover heen wandelt, vraagt veel van mensen maar brengt minstens zoveel. Hoe zie jij actieleren?”

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)