Laura Lagaaij
Facilitator

Branches

Alle branches

Visie op actieleren:

Er is ontzettend veel potentie binnen organisaties. Met medewerkers, samenwerkingspartners en cliënten kunnen goede oplossingen gevonden worden. Organisaties kunnen vaak hulp gebruiken bij het methodisch oppakken van dit soort vraagstukken. Als facilitator help ik met deze methodische aanpak van begin tot eind. Werkvormen die ik inzet zijn doelgericht maar ook vooral creatief en actief waardoor het ook leuker wordt om samen te werken aan deze vraagstukken. En ik zorg ervoor dat deelnemers actief betrokken worden en allen een stem hebben.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)