Jorien Weterings
Facilitator, teamcoach

Branches

Alle branches

Visie op actieleren:

ActieLeren krijgt de grootste boost door onbegrensd, buiten álle bekende kaders te dromen en vandaaruit concrete stappen richting dat gedroomde doel te zetten. Als systemisch coach en facilitator begeleid ik dat proces. Bij voorkeur met organisatieopstellingen en andere werkvormen die een beroep doen op het intuïtieve en creatieve (onder)bewustzijn.

Opstellingen zijn fantastisch instrument die voor nagenoeg ieder organisatievraagstuk ingezet kunnen worden. Met een opstelling kom je verrassend snel tot de kern van de vraag en de oplossing. Diepgaander en treffender dan wanneer je aan de oppervlakte blijft brainstormen, bedenken, plannen maken, vergaderen, veranderingen ‘ontwerpen’ en inzetten.

Tijdens groepsbijeenkomsten begeleid ik opstellingen zowel met representanten als met de BROESLI Blokken. De BROESLI Blokken lenen zich daarnaast ook uitstekend voor individuele sessies. Ze helpen bijvoorbeeld directies, managers en teamleiders om snel een visuele weergave van hun vraagstuk te maken.

Meer over deze en de andere BROESLI-werkvormen vind je op www.broesli.nl.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)