Jorien de Rooij-Boomaars
Workforce Management consultant

Branches

Eerstelijnszorg Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Jeugdzorg Ouderenzorg Thuiszorg Ziekenhuizen

Visie op actieleren:

Successen moet je delen! Er gebeuren zo veel mooie dingen in zorgland, maar helaas veel te weinig bekend bij andere organisaties. Het delen van best practices en lessons learned gaat ons helpen samen het zorglandschap te verbeteren.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)