Jethro Hardeman
Innovatie facilitator

Branches

Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Ouderenzorg Sociaal werk

Visie op actieleren:

De kracht van de zorg zit in de mensen die het doen. We moeten samen met de medewerkers de belemmeringen weghalen zodat ze hun werk beter, slimmer en leuker kunnen volbrengen.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)