Elisabeth Bontenbal
Facilitator

Branches

Alle branches

Visie op actieleren:

Veranderingen ontstaan vanuit een urgentie in de praktijk. Samen een aanpak ontwikkelen waarbij ieders talenten benut worden. Werknemers die eigenaarschap ervaren en verantwoordelijkheid nemen voor vernieuwing en verbetering blijven geboeid en verbonden.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)