Artie Ramsodit
Actieonderzoeker

Branches

Jeugdzorg Onderwijs Overig Sociaal werk Ziekenhuizen

Visie op actieleren:

“Ik ben gepromoveerd op het handelen van frontlinie professionals in lastige, onvoorziene situaties. Actieleren vereist laagdrempeligheid, veiligheid en gelijkwaardigheid. Spelmethodieken zoals de CityGame bieden deze randvoorwaarden om actieleren samen vorm te geven.
Spelen doet leven. Het is een andere manier om te verbinden met behoeften die er zijn. Het daagt uit om ‘los’ te denken als je ‘vast’ loopt.'”

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)