Filters

Categorie
Thema
Artikelen met
Branche
Locatie

Binnen een straal van?

10km

Sorteren op:

13  artikelen

Ruimte in de regels
Verruimde toepassing van btw-vrijstelling voor onderwijs bij samenwerking scholen

Casus: Onderwijsinstellingen die samen onderwijs verzorgen, worden nu veelal geconfronteerd met btw-heffing over een gedeelte van de werkzaamheden die zij samen uitv...

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Alle branches
Ruimte in de regels
Mogelijkheden voor stages onbenut door schoolvakanties?

Casus: Werkgevers in de zorg vinden dat kansen voor stages niet worden benut als gevolg van de schoolvakanties in het mbo. Dit kan bijdragen aan een groter tekort aa...

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Alle branches
Ruimte in de regels
Aansluiting onderwijs op de snel veranderende arbeidsmarkt in de zorg

Casus: Een aantal werkgevers in de zorg vindt dat het mbo niet snel genoeg kan inspelen op de veranderingen in de zorgsector. Dat kan een goede aansluiting tussen on...

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Alle branches
Ruimte in de regels
Financiële mogelijkheden van de overheid voor stagebegeleiding

Casus: Zorginstellingen maken kosten voor de begeleiding van stagiaires. Verschillende instellingen hebben hier problemen mee. Dit kan leiden tot minder opleidingspl...

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Alle branches
Ruimte in de regels
Onderwijsbevoegdheid van gastdocenten in het MBO

Casus: Gastdocenten kunnen een belangrijke rol spelen in de opleiding van mbo-studenten. Professionals van buiten de school kunnen bijvoorbeeld vertellen over de nie...

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Alle branches
Ruimte in de regels
Tussentijds overstappen tussen mbo-instellingen

Soms willen leerlingen tussentijds overstappen van de ene naar de andere mbo-instelling. Een aantal onderwijsinstellingen vreest echter dat dit een negatief effect k...

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Alle branches