Actieleer TV

Actieleer TV Jeugdhulp & arbeidsmarkt

Thema's

Alle thema's

Branches

Jeugdzorg

In de eerste zes afleveringen van Actieleer TV zijn de arbeidsmarktthema’s, waar de focus van het Actie Leer Netwerk op ligt, aan de orde gekomen. In deze zevende aflevering zoomen we – letterlijk en figuurlijk  – in op de jeugdhulp. Hoe komen we tot voldoende, tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn? Ook tijdens en na de coronacrisis? En welke thema’s spelen daarbij specifiek in de hulp aan jeugd?

Deze uitzending hoor je antwoorden op deze vragen van Henrieke van Diermen, projectleider Arbeidsmarkttafel Jeugd, Paul van der Linden, bestuurder Vitree en Jeugdzorg Nederland en van de nieuwste Koploper bij het Actie Leer Netwerk, Joost van der Hulst, bestuurder bij Jeugdbescherming west.

Arbeidsmarktagenda

Directe aanleiding voor dit programma is de nieuwe arbeidsmarkttafel jeugdhulp. De Arbeidsmarktagenda jeugdhulp: continuïteit en stabiliteit in een veranderend landschap werd half december 2019 gepubliceerd en markeert de start van activiteiten ter verbetering van de arbeidsmarkt in de brede jeugdhulp. Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn zijn, de initiatiefnemers achter de agenda, hierbij ondersteund door het ministerie van VWS. Henrieke van Diemen: “Deze arbeidsmarktagenda is vooral een actiegerichte en pragmatische aanpak die zoveel mogelijk aansluit op bestaande initiatieven en netwerken in de jeugdsector. Medewerkers uit de jeugdzorg worden zoveel mogelijk opgeroepen om hun bijdrage te leveren. Samen willen we aanjagen, stimuleren, kennisdelen, verbinden en vermeerderen”.

Koploper

Kort na de start werd de jeugdhulp net als alle andere sectoren getroffen door de coronacrisis. Paul van der Linden en Joost van der Hulst vertellen wat zij hebben gezien aan positieve ontwikkelingen, maar er zijn ook zorgen voor de toekomst. Jeugdbescherming west werd tijdens deze uitzending benoemd tot Koploper door Maartje van Meijel, senior beleidsmedewerker arbeidsmarkt zorg van VWS. Met hun initiatief ‘Vanaf dag één aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling’ heeft Jeugdbescherming west het hele bedrijf ingericht op een continue lerende organisatie, van boven tot onder. De kern van de ontworpen begeleidingspiramide is: ondersteunen, faciliteren, stimuleren maar niet overnemen. ‘Het werk is zwaar’, zo vertelt Joost van der Hulst. ‘Deze aanpak heeft geleid tot minder ziekteverzuim, meer tevreden medewerkers en meer behoud. Ultiem doel is medewerkers in ieder geval te behouden voor de sector’.

Breed

Jeugdhulp bestaat uit veel verschillende branches, en is veel breder dan alleen de jeugdzorg. Om dit te illustreren is dit overzicht gemaakt. Daarom komt het vaak voor dat binnen één jeugdhulporganisatie medewerkers van diverse cao’s werkzaam zijn. Er zijn organisaties met medewerkers die onder maar liefst vijf verschillende cao’s vallen. In het geval van Vitree, zo vertelt Paul van der Linden, vallen zijn medewerkers onder ‘maar’ twee cao’s. Paul was en is diep onder de indruk van de inzet van zijn medewerkers tijdens de coronacrisis. ‘Een rooster dat helemaal leeg viel na een overlijden, was binnen enkele uren weer vol doordat collega’s van allerlei andere afdelingen en locaties opstonden om het werk te gaan doen en dat wekenlang nog deden’.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen