Nieuws
dinsdag 29 november 2022

Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Ziekenhuizen

Maatwerk voor de scholing van volwassen zij-instromers is belangrijk. Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Servicedocument

Een van de projecten is gericht op de opleiding mbo-verpleegkundige. Deze opleiding moet rekening houden met twee wetten:

  1. Wet educatie beroepsonderwijs (WEB)
  2. Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

Het Kennispunt heeft, in samenwerking met de Bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO Raad, het servicedocument ‘Verkorting opleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers met en zonder ervaring in de zorgsector’ opgeleverd. Dit document maakt inzichtelijk hoe je met verschillende doelgroepen om zou kunnen gaan en welke mogelijkheden er zijn om op een verantwoorde wijze vrijstelling voor onderwijs te verlenen en zo een verkort opleidingstraject kan aanbieden.

Het gaat in op welke ruimte de WEB en de Wet BIG bieden voor het verkorten van opleidingen, op basis van welke bewijsstukken vrijstelling kan worden verleend en welke verkorte opleidingstrajecten een school kan inrichten voor de verschillende doelgroepen. Download het servicedocument hieronder.

Lees hier over het andere project ‘Anders verantwoorden van bewijsmateriaal #LLO’.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Leerwerktraject in de Zorg: Toekomstperspectief voor statushouders én de zorg

De HAN en Stichting UAF bieden het Leerwerktraject in de Zorg aan voor statushouders met zorg ervaring.

Lees meer
Agenda
Landelijke Koploperbijeenkomst; leren van arbeidsmarktvernieuwers

Voorafgaand aan het Impactsymposium organiseert Actie Leer Netwerk een landelijke Koploperbijeenkomst. Vijf nieuwe Koplopers delen hun succes- en faalfactoren met je.

Lees meer