Nieuws
maandag 8 maart 2021

Regionale mobiliteitsteams bieden hulp op maat

Thema's

Beperken uitstroom

Branches

Alle branches

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er verdwijnen banen, er verschuift werk, maar daarmee ontstaat er tegelijkertijd ook nieuw werk. Het kabinet wil de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar dat nieuwe werk. Voor de mensen die net iets meer hulp nodig hebben dan de reguliere begeleiding en maatregelen die er zijn, is er een nieuwe werkwijze in regionale mobiliteitsteams. Deze nieuwe werkwijze is een van de vier onderdelen van het sociaal pakket, dat deel uitmaakt van het steun- en herstelpakket.

Regionale mobiliteitsteams bieden hulp op maat. Ongeacht of iemand bijvoorbeeld al een uitkering heeft. De teams gaan ook mensen helpen die een baan hebben maar met werkloosheid worden bedreigd, zodat ze zo snel mogelijk van werk-naar-werk gaan. Er is speciale aandacht voor zzp’ers, mensen uit de Banenafspraak en jongeren. Ook bieden zij hulp op het gebied van schulden en scholing.

De eerste groep van de 35 arbeidsmarktregio’s is gestart met het inrichten van mobiliteitsteams. Medio 2021 zijn in alle arbeidsmarktregio’s de loketten van de mobiliteitsteams geopend en vormen zij een landelijk dekkend netwerk. De regeling loopt tot 2023.

De mobiliteitsteams zijn een samenwerkingen tussen de rijksoverheid, gemeenten, UWV, SBB, werkgeverorganisaties, vakbonden en onderwijsinstellingen in een arbeidsmarktregio.

Rol werkgever als het gaat om ‘van werk naar werk’
Van de werkgever mag bij (dreigend) baanverlies in de regel verwachten worden dat hij deze de medewerker helpt om ander werk te vinden. Werkt de medewerker bij een werkgever die de financiële steunregeling NOW3 voor werkgevers heeft aangevraagd? Dan is deze werkgever verplicht om zich in te spannen om de medewerker van werk naar werk te begeleiden als er ontslag voor deze dreigt. Meer hierover lees je meer op Algemene informatie over NOW 3 onder de tussenkop ‘Inspanningsverplichtingen en NOW3’.

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer