Nieuws
donderdag 25 juni 2020

Nieuwe werkmethoden ziekenhuizen verbeteren doelmatigheid van zorg

Thema's

Arbeidsinnovatie

Branches

Ziekenhuizen

In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Bernhoven ziekenhuis in Uden is door nieuwe manieren van werken de doelmatigheid van de zorg verbeterd. Binnen deze ziekenhuizen staat na de verandering van organisatie en werk kwaliteit van zorg voor de patiënt meer op een centrale plek, terwijl er minder wordt gestuurd op het aantal behandelingen. Zorgverlener-initiatieven krijgen meer ruimte, er is meer coöperatie met met de huisarts en er zijn organisatieveranderingen doorgevoerd. Dit is te lezen in de vandaag gepubliceerde evaluatie van de nieuwe werkwijzen van het Centraal Planbureau (CPB), IQ healthcare (onderzoeksafdeling van het Radboudumc) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

De twee ziekenhuizen hanteren ieder een eigen strategie die past bij de context en de situatie waarin ze verkeren. In Bernhoven zijn gingen bijvoorbeeld alle medische specialisten in loondienst. Daarnaast is in Bernhoven een organisatieverandering doorgevoerd, waarbij het ziekenhuis is ingericht naar vier typen zorgverlening: acute zorg, diagnose en indicatiestelling, interventie-zorgstraten en chronische zorg. In het Beatrixziekenhuis is een ander financieel verdelingsmodel van medisch specialisten ingevoerd.

De veranderingen in beide ziekenhuizen zijn mogelijk gemaakt door vijfjarige aanneemsommen met de belangrijkste zorgverzekeraars (VGZ en CZ) uit de regio. Dit alles om financiële zekerheid te bewerkstelligen en om de prikkel om zo veel mogelijk patiënten te behandelen te verlagen.

Zo kregen deze ziekenhuizen ruimte om grote organisatorische veranderingen door te voeren. Belangrijk voor het resultaat was Het opstarten van ruim vijftig initiatieven vanaf de werkvloer bleek essentieel om de kwaliteit van werk te verbeteren, evenals goede samenwerking met huisartsen en zorgverzekeraars en het wegnemen van ongewenste prikkels om te behandelen bij medisch specialisten.

Drie jaar na invoering is het behandelvolume (de waarde van de DBC-behandelingen) in Bernhoven met dertien procent gedaald en bij het Beatrixziekenhuis met zeven procent, wanneer vergeleken met andere ziekenhuizen. Deze afname is tot stand gekomen door zowel minder als minder intensief te behandelen. Zo heeft in beide ziekenhuizen een sterkere verplaatsing van klinische zorg naar dagbehandeling plaatsgevonden en wordt meer zorg uitgevoerd door de regionale huisarts dan door vergelijkbare ziekenhuizen.

Er zijn nauwelijks signalen die wijzen op negatieve effecten. Het onderzoek toont dat er geen verschuiving van patiënten naar andere ziekenhuizen in de regio heeft plaatsgevonden. De kwaliteit van zorg in beide ziekenhuizen is volgens het onderzoek gemiddeld genomen niet veranderd.

Een meer doelmatige zorg blijkt een eerste belangrijke stap naar lagere zorguitgaven. Doelmatigheid biedt immers ruimte voor ziekenhuizen om (op termijn) zorguitgaven te verminderen. Ook biedt het  zorgverzekeraars de kans om hun zorgpremies voor verzekerden te verlagen. Een evaluatie over een langere periode is echter noodzakelijk om daadwerkelijk vast te stellen of de veranderprogramma’s tot blijvende financiële besparingen zullen leiden.

Bron: Policy-brief evaluatie programma’s Beatrixziekenhuis en Berhoven, CPB, 2020 (hieronder te downloaden).
Bron afbeelding: https://www.cpb.nl/evaluatie-programmas-beatrixziekenhuis-en-bernhoven

Voor meer informatie / contact:

CPB: Suzanne van Gils 06-21560776, Rudy Douven, 06-15589095 IQ Healthcare (Radboudumc): Dennis Verschuren, 06-34942522 NZA: Erik Bloem 06-46972751
Download de gehele evaluatie hier

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
ECP en TZA ontwikkelen samen digitale leermodules voor zorgtechnologie

ECP en TZA - twee van onze Koplopers - hebben een samenwerking gestart, waarin de twee partijen zijn begonnen met het vervaardigen van een webinar en de ontwikkeling van een e-learningmodule.

Lees meer
Koploper
Zorg Innovatie Huis

Het Zorg Innovatie Huis biedt een plek aan (technologische) zorginnovaties en hun toepassing - inclusief aandachtige zorg op maat. Lees hier meer over deze nieuwe Koploper.

Lees meer
Nieuws
Kick-off Transferpunt Zorg en Welzijn in Amsterdam: meteen gehuldigd tot Koplopers

Afgelopen week vond de kick-off plaats van Transferpunt Zorg en Welzijn. Daarbij werd het initiatief ook meteen gehuldigd als Koploper. Lees hieronder meer.

Lees meer