Nieuws
donderdag 23 juli 2020

Impactmaker 2020-Prijs: regels en voorwaarden

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Zorg- en welzijnsorganisaties maken dit jaar kans op de Impactmaker 2020-Prijs. Organisaties die een positieve bijdrage leveren om de personeelstekorten in zorg en welzijn terug te dringen, kunnen zich aanmelden vanaf 1 augustus. Op deze pagina vind je meer informatie over de prijs en de inzendingen, zoals de criteria, het tijdspad, de initiatiefnemers en de juryleden.

Criteria

Door de organisatie van de Impactmaker 2020-Prijs zijn deze criteria opgesteld waar genomineerden aan moeten voldoen. Zo moet de inzending:

 1. Een positieve bijdrage leveren aan het personeelstekort in zorg en welzijn (belangrijkste criterium).
 2. Tot een echte structurele verbetering op de werkvloer leiden.
 3. Goed vertaalbaar zijn naar andere zorg- en welzijnsorganisaties.
 4. Zijn opgezet met betrokkenheid van medewerkers bij het bedenken en uitvoeren van de oplossing.
Aanvullende eisen
 • Bij de aanmelding licht de inzender toe hoe het initiatief aan de criteria voldoet.
 • De inzending is een initiatief, actie, verbetering of project dat in 2020 wordt uitgevoerd of is afgerond en resultaat opleveren. Er kunnen dus geen plannen of ideeën worden ingediend. 
 • Iedereen kan de eigen organisatie aanmelden. De deelnemers verklaren bij de inschrijving dat zij de vertegenwoordiger zijn van het initiatief. Ook zijn ze zelf verantwoordelijk voor communicatie naar hun collega’s, directie en de Raad van Bestuur.
 • Organisaties waar juryleden werkzaam zijn, kunnen niet genomineerd worden om (de schijn van) belangenverstrengeling te vermijden.
 • Van deelnemers wordt verwacht dat zij meewerken aan externe communicatie over de prijs.
 • Van deelnemers wordt verwacht dat zij zelf een pitch verzorgen, wanneer zij finalist zijn. Deze pitch wordt opgenomen kort voor of tijdens de Actie Leer Netwerk Dagen. De online, live kick-off voor de Impactprijs is op maandag 7 december. De finale en prijsuitreiking is op vrijdag 11 december 2020 in Utrecht, behoudens onvoorziene omstandigheden.
Aanmelden

Aanmelden kan online via www.actieleernetwerk.nl/impactprijs

Tijdspad


Het tijdspad van de Impactmaker 2020-Prijs is als volgt ingedeeld:

 • 31 oktober 2020: Einddatum voor het insturen van aanmeldingen.
 • 16 november 2020: De jury maakt de finalisten bekend.
 • 7 december 2020: Kick off stemmen tijdens de Actie Leer Netwerk Dagen.
 • 11 december 2020: Finale en prijsuitreiking tijdens de  Actie Leer Netwerk Dagen.
Procedure voor de verkiezing


De procedure voor de verkiezing van de Impactmaker 2020-Prijs bestaat uit een voorselectie, selectie door de jury en het stemmen op de winnaar met aansluitend de prijsuitreiking.

1. Voorselectie
Actie Leer Netwerk, RegioPlus en het ministerie van VWS maken op basis van bovengenoemde criteria een voorselectie van maximaal 15 inzendingen. Daarnaast worden alle inzendingen ter informatie en check toegezonden aan de jury. Dit om 100% transparant te zijn over de genomineerden. De jury is bevoegd om alsnog inzendingen toe te voegen.

2. Selectie door de jury
Op basis van bovengenoemde criteria selecteert de jury drie tot vijf finalisten. De jury kan een eervolle vermelding verlenen.

3. Stemmen op de winnaar en prijsuitreiking
De digitale deelnemers aan de Actie Leer Netwerk Dagen stemmen over de winnaar via een unieke code, elke deelnemer kan één keer stemmen. De prijs, een speciaal ontworpen kunstwerk door Frank de Ruwe beter bekend als Frankey,  wordt vrijdag 11 december, de laatste dag van de Actie Leer Netwerk Dagen (digitaal) uitgereikt door de vakjury.  

Juryleden


De jury bestaat uit de volgende personen:

 • Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie van VWS
 • Edwin ten Holte, Raad van Bestuur RIBW Nijmegen & Rivierenland en Raad van Commissarissen RegioPlus
 • Conny Helder, Raad van Bestuur TanteLouise en bestuurslid Actiz
 • Daniëlle Groothuis, juryvoorzitter en verpleegkundige MDL bij Meander Medisch Centrum
 • Paul Rullmann, lid onafhankelijke commissie Werken in de Zorg met achtergrond in onderwijs
Initiatiefnemers


De initiatiefnemers van de Impactmaker 2020-Prijs zijn het ministerie van VWS, Actie Leer Netwerk en RegioPlus. De initiatiefnemers organiseren deze prijs vanuit hun gezamenlijke inspanningen om nu en in de toekomst voldoende tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn te hebben. Met de organisatie van deze Impactmaker-Prijs zorgen de initiatiefnemers dat partijen binnen het netwerk van zorg en onderwijs onderling leren en elkaar inspireren om samen tot actie te komen. De meest inspirerende aanmeldingen worden in 2021 door het Actie Leer Netwerk uitgelicht.

 • Het ministerie van VWS werkt met het actieprogramma Werken in de Zorg aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn.
 • Het Actie Leer Netwerk ondersteunt het actieprogramma Werken in de Zorg.
 • De veertien regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus hebben als missie het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Vernieuwend Werken in de Zorg: Vernieuwen en leren

Verbeterideeën afkomstig van de werkvloer in goede banen begeleiden en in praktijk brengen: dat is wat het initiatief Vernieuwend Werken in de Zorg probeert te doen. Lees hier meer over dit Koploper-initiatief.

Lees meer
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer