Nieuws
donderdag 23 juli 2020

Impact-maker 2020-Prijs: regels en voorwaarden

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Zorg- en welzijnsorganisaties maken dit jaar kans op de Impactmaker 2020-Prijs. Organisaties die een positieve bijdrage leveren om de personeelstekorten in zorg en welzijn terug te dringen, kunnen zich aanmelden vanaf 1 augustus. Op deze pagina vind je meer informatie over de prijs en de inzendingen, zoals de criteria, het tijdspad, de initiatiefnemers en de vakjuryleden.

Criteria
Door de organisatie van de Impactmaker 2020-Prijs zijn deze criteria opgesteld waar genomineerden aan moeten voldoen. Zo moet de inzending:

 1. Een positieve bijdrage leveren aan het personeelstekort in zorg en welzijn (belangrijkste criterium).
 2. Tot een echte structurele verbetering op de werkvloer leiden.
 3. Goed vertaalbaar zijn naar andere zorg- en welzijnsorganisaties.
 4. Zijn opgezet met betrokkenheid van medewerkers bij het bedenken en uitvoeren van de oplossing.

Aanvullende eisen

 • Bij de aanmelding licht de inzender toe hoe het initiatief aan de criteria voldoet.
 • De inzending is een initiatief, actie, verbetering of project dat in 2020 wordt uitgevoerd of is afgerond en resultaat opleveren. Er kunnen dus geen plannen of ideeën worden ingediend. 
 • Iedereen kan de eigen organisatie aanmelden. De deelnemers verklaren bij de inschrijving dat zij de vertegenwoordiger zijn van het initiatief. Ook zijn ze zelf verantwoordelijk voor communicatie naar hun collega’s, directie en de Raad van Bestuur.
 • Organisaties waar juryleden werkzaam zijn, kunnen niet genomineerd worden om (de schijn van) belangenverstrengeling te vermijden.
 • Van deelnemers wordt verwacht dat zij meewerken aan externe communicatie over de prijs.
 • Van deelnemers wordt verwacht dat zij zelf een pitch verzorgen, wanneer zij finalist zijn op de Actie Leer Netwerk Dag op maandag 7 december 2020 in Almere, behoudens onvoorziene omstandigheden.

Aanmelden
Aanmelden kan online via www.actieleernetwerk.nl/impactprijs

Tijdspad Impactmaker 2020-Prijs
Het tijdspad van de Impactmaker 2020-Prijs is als volgt ingedeeld:

 • 26 oktober 2020: Einddatum voor het insturen van aanmeldingen
 • 16 november 2020: De jury maakt de finalisten bekend
 • 7 december 2020: Finale en prijsuitreiking op Actie Leer Netwerk Dag

Procedure voor de verkiezing
De procedure voor de verkiezing van de Impactmaker 2020-Prijs bestaat uit een voorselectie, selectie door de vakjury en het stemmen op de winnaar met aansluitend de prijsuitreiking.

1. Voorselectie
Actie Leer Netwerk, RegioPlus en het ministerie van VWS maken op basis van bovengenoemde criteria een voorselectie van maximaal 15 inzendingen. Daarnaast worden alle inzendingen ter informatie en check toegezonden aan de jury. Dit om 100% transparant te zijn over de genomineerden. De jury is bevoegd om alsnog inzendingen toe te voegen.

2. Selectie door de jury
Op basis van bovengenoemde criteria selecteert de vakjury drie tot vijf finalisten. De jury kan een eervolle vermelding verlenen.

3. Stemmen op de winnaar en prijsuitreiking
De fysieke en digitale deelnemers aan de Actie Leer Netwerk Dag stemmen over de winnaar via een unieke code, elke deelnemer kan één keer stemmen. De prijs wordt op maandag 7 december tijdens de Actie Leer Netwerk Dag in Almere uitgereikt door minister Hugo de Jonge van VWS in aanwezigheid van de vakjury.

Vakjuryleden
De vakjury bestaat uit de volgende personen:

 • Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie van VWS
 • Edwin ten Holte, Raad van Bestuur RIBW Nijmegen & Rivierenland en Raad van Commissarissen RegioPlus
 • Conny Helder, Raad van Bestuur TanteLouise en bestuurslid Actiz
 • Daniëlle Groothuis, verpleegkundige MDL bij Meander Medisch Centrum
 • Paul Rullmann, lid onafhankelijke commissie Werken in de Zorg met achtergrond in onderwijs

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers van de Impactmaker 2020-Prijs zijn het ministerie van VWS, Actie Leer Netwerk en RegioPlus. De initiatiefnemers organiseren deze prijs vanuit hun gezamenlijke inspanningen om nu en in de toekomst voldoende tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn te hebben. Met de organisatie van deze Impactmaker-Prijs zorgen de initiatiefnemers dat partijen binnen het netwerk van zorg en onderwijs onderling leren en elkaar inspireren om samen tot actie te komen. De meest inspirerende aanmeldingen worden in 2021 door het Actie Leer Netwerk uitgelicht.

 • Het ministerie van VWS werkt met het actieprogramma Werken in de Zorg aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn.
 • Het Actie Leer Netwerk ondersteunt het actieprogramma Werken in de Zorg.
 • De veertien regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus hebben als missie het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Transferpunt Zorg en Welzijn

De coronacrisis is een grote doordenderende draaikolk, maar bracht sommige zaken ook in een stroomversnelling. Het Transferpunt zorg en welzijn is een goed voorbeeld van een versneld in gang geraakte samenwerking in tijd...

Lees meer
Podcast
Het potentieel pakken: Actieleer TV Podcast over Meer uren werken

In deze aflevering van de Actieleer TV Podcast vertellen verschillende sprekers over waarom Meer uren werken essentieel is voor een duurzame arbeidsmarkt.

Lees meer
Podcast
Goedkoop is duurkoop: Actieleer TV Podcast over Werken naar Talent

In een nieuwe Actieleer TV Podcast komt het thema Werken naar Talent en de financiële structuur van een organisatie aan bod.

Lees meer